Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rest time

Skapad 2021-03-29 09:41 i IPS Älvsborg The International Preschool AB
Förskola
Rest time is very important for the children to get a rest middle of the day for their mental and physical development.

Innehåll

Why

Syftet är att ge barnen tid att ”ladda batterierna” och återfå energi inför andra halvan av dagen på förskolan. 

Alla barn i Pre2, och hela förskolan, är i behov av vila, men det skiljer sig från barn till barn vilka de behoven är. Vissa barn har långa dagar och springer runt mycket, då behöver dem har en ordentlig vila en stund mitt på dagen för att orka med. Medans andra barn, oftast de barn som är bland de äldre på avdelningen, inte behöver lika lång tid med vila. Men oavsett ålder så behöver alla barn på vår avdelning ta del av vilan. För barnen är dagen på förskolan deras jobb och med tanke på deras unga ålder klarar de inte av den belastningen utan att få en paus och chans att samla energi i mitten av dagen.  

Vila för barnen betyder att de får en stund under dagen där de får chans att ta det lugnt och ha det tyst. Även om inte barnet vill eller kan sova så får de ändå ligga stilla och lugnt och får en chans att samla energi för att klara av resten av dagen. Barnen får en chans att ”ladda batterierna”. 

All children in Pre2, and the whole preschool, are in need of rest, but it differs from child to child what those needs are. Some children have long days and run around a lot, then they need to have a proper rest for a while in the middle of the day to keep up. While other children, usually the children who are among the elderly in the ward, do not need as much time to rest. But regardless of age, all children in our department need to take part in the rest. For the children, the day at preschool is their job and given their young age, they can not cope with that load without getting a break and a chance to gather energy in the middle of the day.

The purpose is to give children time to "recharge their batteries" and regain energy for the second half of the day at preschool.

Rest for the children means that they get a moment during the day where they get a chance to take it easy and have it quiet. Even if the child does not want or can not sleep, they can still lie still and calm and get a chance to gather energy to cope with the rest of the day. The children get a chance to "charge the batteries".

 How/Hur-

Innan vi går och äter lunch hjälper alla barnen till att bädda sin egen säng, genom att ta fram en madrass, kudde och filt till sig själva och lägga dessa saker på den plats de vill sova. De barn som vill får hämta ett mjukisdjur som de har ute i hallen på sin hylla och lägga den på sin madrass. Under vilan är barngruppen uppdelad i två olika grupper som ligger i två olika rum, men dörren mellan rummen är öppen. Vi har i förväg gjort upp och bestämmt vilka barn som ska sova i vilket av rummen. I det ena rummet ligger de barn som inte behöver sova länge eller inte behöver sova alls utan bara ligga stilla och tysta en stund. I det andra rummet ligger de barnen som behöver sova en längre stund, så att de kan sova ostört. När barnen vaknar tar de och plockar upp sina saker och lägger dem tillbaka där de tog dem och rullar ihop filten och lägger den i lådan med de andra filtarna. Rummet där de barn som inte sover så länge är har vi förberett lite olika aktiviteter som de kan göra när de vaknar som är stillsamma och tysta, för att inte väcka de barn som sover fortfarande. När några av barnen i detta rum har vaknat och plockat undan sina saker drar vi upp en av rullgardinerna så att barnen får in lite ljus i rummet. Efter ungefär en timme drar vi upp resten av rullgardinerna i detta rum så att barnen i det andra rummet får ett naturligt och mjukt uppvaknande då det blir lite ljusare även i det rummet de ligger i. När även barnen i rummet som sover längre har vaknat får även de plocka upp sina saker och när de är färdiga är det dags för mellanmål och eftermiddagens aktiviteter är igång.   

Before we go and have lunch, all the children help to make their own bed, by bringing out a mattress, pillow and blanket for themselves and putting these things in the place they want to sleep. The children who want to can pick up a stuffed animal that they have out in the hall on their shelf and put it on their mattress. During the rest, the group of children is divided into two different groups located in two different rooms, but the door between the rooms is open. We have made up in advance and decided which children will sleep in which of the rooms. In one room are the children who do not need to sleep long or do not need to sleep at all but just lie still and silent for a while. In the other room are the children who need to sleep for a long time, so that they can sleep undisturbed. When the children wake up, they take and pick up their things and put them back where they took them and roll up the blanket and put it in the box with the other blankets. The room where the children who do not sleep that long is, we have prepared a few different activities that they can do when they wake up that are quiet and quiet, so as not to wake the children who are still sleeping. When some of the children in this room have woken up and taken away their things, we pull up one of the blinds so that the children get some light into the room. After about an hour, we pull up the rest of the blinds in this room so that the children in the other room get a natural and soft awakening as it gets a little brighter even in the room they are in. When even the children in the room who sleep longer have woken up also they pick up their things and when they are done it is time for snacks and the afternoon activities are underway.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: