👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skadeståndsrätt EK21A

Skapad 2021-03-29 09:40 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Juridik
I det här blocket kommer vi att lära oss mer om skadestånd. Det kommer vara kopplat till kunskaper som kan vara bra att ha om du skulle bli utsatt för skada, utsätta någon person för en skada eller om du skulle drabbas av eller orsaka en skada på egendom.

Innehåll

Tidsperiod: v. 10-14.

Material för arbetsområdet hittar du i vårt kursrum på Teams.

Bedömning av kunskaper görs genom arbete och diskussioner under lektionstid samt genom en inlämningsuppgift.

Uppgifter

 • Inlämning skadeståndsrätt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skadeståndsrätt: regler som rör ersättningsskyldighet för den som orsakat en skada.
  Jur  -
 • Försäkringsrätt: regler som rör försäkringar och hur de kan täcka uppkomna skador.
  Jur  -
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
  Jur  -

Matriser

Jur
Privatjuridik, skadeståndsrätt inlämning

E
C
A
Lagstiftningens effekter
Eleven för enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
Eleven för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Beskriva och resonera
Eleven beskriver översiktligt privatjuridiska frågor i samhället samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt privatjuridiska frågor i samhället som samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.