👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2021-03-29 09:46 i Tofta förskola Svedala
Förskola
Med hjälp av Dadda vill vi få barnen att upptäcka hur djuren och naturen förändras beroende av årstid. Vi ska jobba med grönflagg och introducera sopsamlarmonstren. Väcka intresse för digital teknik.

Innehåll

Innehåll

Nuläge (Var är vi?)

Barnen i gruppen är i åldern 1-3 år.  Barnen har olika erfarenheter och upplevelser av naturvetenskap, teknik och material. Barngruppen visar intresse för djur och natur i vår närmiljö. 

Mål och syfte (Vart ska vi?)

Vårt fokusmål: 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
Barnen ska få inblick i vad som händer i naturen under våra årstider. Vi kommer att fördjupa oss i hur igelkottar lever.

Vi vill att barnen ska utmanas i bygg och konstruktion.

Vi kommer introducera Grönflagg - hållbar utveckling.

Barnen ska få kännedom om digital teknik.

Vem/vilka?

Barn födda 2018 - 2020

Arbetsmetoder (Hur/vad gör vi?)

Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet för vår närmiljö. Vi kommer följa förändringar i naturen, så som att följa träd och buskar. Vi kommer uppmärksamma vilka djur vi ser, under de olika årstiderna.

Barnen ska prova på att bygga med olika material, i olika miljöer.

Barnen kommer att sortera pappret vi ritat  och klippt i.

Barnen skrapar mat i vår Kompostinapåse efter våra måltider.

Barnen kommer att plantera blommor och grönsaker.

Barnen kommer att skapa till igelkottarna.

Utvärdering/uppföljning

Hur blev det?

Varför blev det så?

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18