Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Realismen naturalismen (1830-1890) och 1800 talets slut

Skapad 2021-03-29 10:03 i Rodengymnasiet Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 9 Svenska
Vi läser om realismen och naturalismen (litteraturhistoria- svenska för dig). Du fördjupar dig i några kända författare och deras verk.

Innehåll

Tidsperiod:

V. 13- 16

 

Vad ska jag lära mig:

Fakta om epoken ( realismen, modernismen)

Hur författarna skrev; förstå handlingen i verken kopplat till epokerna

 

Hur ska jag visa det:

Genom att att läsa ett arbetshäfte. Genom att svara på frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna.

vi har klassdiskussioner.

 

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

Egen informationssökning

Textläsning (faktablad och Antologi)

Ev tittar på någon film 

 

några författare vi läser om

- Victor Hugo

- Charles Dickens

- Alexander Dumas

- Marx och Engels

- Darwin

- Strindberg

- Kipling

 

Du redovisar dina svar på frågor i Unikum.

 

Uppgifter

 • Frågor till text Realismen och Naturalismen 1830-1890

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skönlitteraturens historia

E
D
C
B
A
Tolkning
Budskap. När, var och hur utspelar den sig? Samtiden. Hur vet du?
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och som kan läsas mellan radernai olika verk utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor
Analys
Författare, samtid, omdöme, språkanalys, likheter/skillnader.
Du kan föra enkla resonemang om verket och kopplingar till dess upphovsman. Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket och kopplingar till dess upphovsman. Du drar till relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket och kopplingar till dess upphovsman. Du drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Muntligt
Delaktighet på lektioner.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Källor
Du använder ett avgränsat urval av källor och använder dig av en i huvudsak fungerande struktur i din källhänvisning.
Du använder ett relativt varierat urval källor och använder dig av en fungerande struktur i din källhänvisning.
Du använder ett varierat urval av källor och använder dig av en väl fungerande struktur i din källhänvisning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: