👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Läges- och riktningsbegrepp och återvinning

Skapad 2021-03-29 10:12 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 4 – 6 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Vad innebär "i" lådan? Hur kastar jag "upp" något? Eleverna kommer i tema-arbetet få bekanta sig med läges- och riktningsord. Var ska jag kasta bananskalet? Eleverna kommer i tema-arbetet få bekanta sig med källsortering av sopor.

Innehåll

Innehåll:

Eleverna kommer ges möjlighet att få uppleva och utforska olika läges- och riktningsbegrepp samt delta i återvinning.

Syfte:

Tema-arbetet syftar till att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om läges- och riktningsord samt enklare programmering. Temat syftar också till att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om Återvinning och hur vi kan påverka vår miljö.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna stimuleras till en utforskande hållning och en förmåga att använda sina kunskaper i olika situationer

Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att använda digitala verktyg och utveckla kunskaper om programmering.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att se konsekvenserna av eget och andras handlande samt uppfatta samband mellan orsak och verkan.

Eleverna ska ges förutsättningar att ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet.

 

 

Arbetssätt och aktiviteter:

Med hjälp av verbala instruktioner och bildstöd kommer elevernas ges möjlighet att följa enklare banor där vi tränar läges- och riktningsbegrepp.

Vi kommer också jobba med begreppen i andra situationer som eleverna möter varje dag, till exempel i hallen där vi tränar på att lägga ytterkläder "i" lådan eller hänga jackan "på" kroken.

Vi kommer även leka olika lekar och lyssna på sagor, läsa böcker och titta på filmer där läges- och riktningsord finns med.

Med hjälp av verbala instruktioner och bildstöd kommer elevernas ges möjlighet att sortera sopor som vi har i klassrummet tex. efter fruktstunden.

Vi kommer även leka olika lekar och lyssna på sagor, läsa böcker och titta på filmer där återvinning finns med.

Centrala begrepp:

Lägesord

Framför, bakom, på, i och under

Riktningsord

Framåt, bakåt, upp, ner, höger och vänster

Återvinning

Kompost, brännbart och papper

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  4-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  4-6
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  4-6

Matriser

VAA VEU
Kunskapskrav verklighetsuppfattning åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Livsvillkor & levnadsmiljöer
Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Händelser
Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
Eleven planerar nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser.
Objekts beständighet
Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.
Dessutom kommunicerar eleven om objekt och deras beständighet och kan göra en enkel skiss av klassrummet och en enkel karta över skolans omgivning.
Konkret material
Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Vardagsföremål
Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
Utifrån att eleven urskiljer och beskriver olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven gör egna val.
Vardagsföremål
Dessutom jämför eleven några olika sträckor, massor och volymer och sorterar sedlar och mynt efter värde.
Orsak & verkan
Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Eleven kan kommunicera om orsak och verkan och använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Kommunikationer
Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas.
Dessutom kommunicerar eleven om hur olika val och handlingar påverkar naturen och förutsättningarna för en hållbar utveckling och ger exempel på hur risker i närmiljön kan undvikas.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

VAA VEU
Kunskapskrav vardagsaktiviteter åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Vardagsmiljö
Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
Redskap & livsmedel
I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
Olyckor
Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Orientera sig
Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven kan orientera sig i närmiljön.
Livsfrågor
Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Beslut
Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
Eleven beskriver också och bidrar till demokratiska beslut i skolan och ger exempel på barnets rättigheter enligt barnkonventionen.
Hämta information
Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
Eleven kan hämta information från olika källor.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.