👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 4 - Chapter 21-29

Skapad 2021-03-29 10:57 i Kulltorpskolan Kristianstad
Grundskola 4 Engelska
Vi kommer att arbeta med kapitel 21-29 i Magic 4 Textbook och Workbook.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Magic 4 - Chapter 21-29

Kunskapskrav Engelska

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan till viss del förstå innehållet i tydligt talad enkel engelska och i enkla texter.
Eleven kan förstå innehållet i tydligt talad enkel engelska och i enkla texter.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar att hen förstår genom att till viss del följa instruktioner och till viss del svara rätt på frågor.
Eleven visar att hen förstår genom att följa instruktioner och svara rätt på frågor.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att lättare förstå talad engelska och engelska texter kan eleven använda någon strategi.
För att lättare förstå talad engelska och engelska texter kan eleven använda några strategier.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att bli tydligare kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att bli tydligare kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
I samtal kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I samtal kan eleven uttrycka sig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar samtalen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalen.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.