👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, volym och vikt

Skapad 2021-03-29 11:03 i Färentuna skola Ekerö
Grundskola 4 Matematik
https://sway.office.com/7mr1NNxR6qAN3G2d?ref=Link

Innehåll

I detta avsnitt i matten kommer vi arbeta med bråk. Vi kommer jämföra bråk och öva på att omvandla bråk. Vi kommer även arbeta med volym och vikt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 6