👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper - Faktatexter

Skapad 2021-03-29 11:12 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Vi arbetar med texttyper.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med att skriva faktatexter enligt cirkelmodellen i Jalla A och Fixa Texten 1. Vi samarbetar med SO och temat för stoffet är ROMARRIKET. Vi kommer att arbeta med detta under v 14-17.

Innehåll

Beskrivning

Under arbetsområdet lär vi oss om strukturen och de språkliga dragen som kännetecknar en beskrivande faktatext. Vi övar på att läsa, tolka och sammanfatta andras texter. Vi kommer också att skriva och bearbeta egna texter.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleverna ska kunna göra sammanfattningar av texters innehåll.

Eleverna ska kunna skriva en faktatext med till texttypen anpassat språk.

Faktatextens struktur och typiska drag

rubrik underrubriker  inledning    huvuddel    avslutning    källförteckning

syftet,  nytt stycke innebär ny information/nytt ämne, sakligt och objektivt språk, skrivs i presens eller preteritum, diagram, tabeller, faktarutor och bilder.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Texttyper

Underlag för bedömning saknas
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper
bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara goda
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket goda
Ny aspekt
Eleven ska kunna läsa sakprosatexter med flyt.
 • Sv  E 9
Aspekt 1
Eleven ska kunna använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
 • Sv  E 9
Ny aspekt
Eleven ska kunna göra sammanfattningar av olika texters innehåll
 • Sv  E 9
Ny aspekt
Eleven ska kunna skriva olika slags texter där språket anpassas till texttypen
 • Sv  E 9