Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 4B

Skapad 2021-03-29 11:41 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering av matematiken utifrån läromedlet Eldorado 4B samt laborativa lektioner såsom experiment med konkret material och problemlösning.
Grundskola 4 Matematik
Planering för VT-21 för år 4. Vi arbetar med matematikboken Eldorado samt med laborativa material.

Innehåll

 

 

Syftet med undervisningen

För att kunna ta sig fram i trafiken som cyklist så räcker det inte med att träna och lösa uppgifter vid ett datorprogram utan man måste både kunna regler och lagar samt träna praktiskt på att cykla i trafiken. Samma sak gäller matematiken. Eleverna måste få möjlighet att förstå matematikens uppbyggnad, lära sig regler och lagar, träna matematik i skolan och bli medvetna om matematiken i vardagen.

Syftet med undervisningen är att eleverna ska ha verktyg, självförtroende, nyfikenhet och mod för att vilja och våga möta nya problem.

Under kopplingar till läroplanen ser du syftet från läroplanen.

Vad bedöms i undervisningen?

Vid bedömning så tittar inte lärare bara efter rätt svar utan även vägen fram till svaret och hur de motiverar sina val av metoder och strategier. Eleverna bedöms hela tiden och inte bara efter en slutprodukt. Det är för att eleverna hela tiden ska kunna utvecklas.

Eleverna kommer under terminen att bedömas genom:

 • fördiagnoser,
 • observationer,
 • diskussioner och samtal,
 • diagnoser,
 • och elevernas egna utvärderingar.

Eleverna kommer att bedömas utifrån de fem förmågorna i kursplanen och ni ser vilken förmåga vi arbetar med under varje del i matrisen nedan.

Vad ska vi göra?

Under terminen ska vi arbeta med multiplikation, längdmätning med omkrets, skala, tabeller, division, tiondelar i bråk- och decimalform samt lära oss hur man löser problem med hjälp av en tabell.

Nedan ser du vilka delar i det centrala innehållet vi kommer att arbeta med under vårterminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Lpp matematik år 4 VT-20

Insats krävs för att nå målet
Du har godtagbara kunskper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kapitel 5 Multiplikation
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar i multiplikation på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i multiplikation på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kapitel 5 Multiplikation
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera begreppen multiplikation och addition som hänger ihop med varandra.
Du kan beskriva multiplikation och du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen addition och multiplikation hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva multiplikation och du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen addition och multiplikation hör ihop.
Kapitel 6 Längdmätning
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar i längdmätning på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i längdmätning på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kapitel 6 Skala
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera begreppet skala.
Du kan beskriva skala och dess användning i vardagliga situationer på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva skala och dess användning i vardagliga situationer på ett mycket bra sätt.
Kapitel 6 Tabeller
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att lösa uppgifter.
Du kan ställa enkla frågor och dra enkla slutsater om information som finns i olika tabeller i vardagen.
Du kan ställa utvecklade frågor och dra utvecklade slutsater om information som finns i olika tabeller i vardagen.
Kapitel 7 Division
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar i division på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i division på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kapitel 7 Division
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera begreppen multiplikation och addition som hänger ihop med varandra.
Du kan beskriva division och du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen division och multiplikation hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva multiplikation och du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen division och multiplikation hör ihop.
Kapitel 7 Problemlösning
Du får träna på att utveckla din förmåga att uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem och använda tabeller ganska bra som en metod för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem och använda tabeller mycket bra som en metod för att lösa problemen.
Kapitel 8 Bråk och tiondelar
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar i bråkform och decimalform på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar i bråkform och decimalform på ett mycket bra sätt.
Kapitel 8 Bråk och tiondelar
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera begreppen bråk, tiondelar och uttryck som en del av en helhet som hänger ihop med varandra.
Du kan beskriva enkla bråk och du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan beskriva enkla bråk och du diskuterar på ett utvecklande sätt hur begreppen hör ihop.
All undervisning
Du får träna på att utveckla din förmåga att förklara hur du tänkt och förstå hur andra har tänkt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när vi diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när vi diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
All undervisning
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsater.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: