👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8

Skapad 2021-03-29 11:44 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 8 Matematik
Inom algebra använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer.

Innehåll

I Algebra ska du kunna :

 • Förenkla parentesuttryck
 • addera och subtrahera med parenteser 
 • multiplicera in variabler i parenteser
 • lösa ekvationer med parentesuttryck
 • lösa ekvationer med x i båda leden
 • lösa problem med hjälp av ekvationer

Viktiga begrepp som vi ska kunna och kunna använda!

Se matteboken, Matte direkt eller i er digitala bok under fliken begrepp, 
Du ska kunna uttryck, variabel, obekant tal, uttryck, ekvation, balansmetoden och parentes.

Följande kommer att bedömas:

 • Hur du deltar på lektionerna, muntliga och skriftliga prov samt laborativt arbete.
 • Vilken kunskap du har om begrepp och sambanden mellan begreppen.

 • Vilka metoder du väljer för att lösa uppgifter samt hur väl metoderna genomförs.
 • Hur du löser problem och vilken strategi du väljer.
 • Hur väl du resonerar, drar slutsatser och analyserar
 • Hur du redovisar muntligt och skriftligt samt hur du använder matematiska uttrycksformer. 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når