👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap

Skapad 2021-03-29 11:52 i Förskolan Atlantis Naturmontessori Väst AB
Förskola
Vi utforskar naturvetenskap med hjälp av plantering, musik och rytmik.

Innehåll

Syfte

Utveckla självkänsla, ansvar och respekt gentemot sig själv och varandra med hjälp av temat naturvetenskap respektive musik och

rörelse.

 

Målkriterier

Barnen på båda avdelningarna (Skogen och Havet) utvecklar sin självkänsla och sitt självförtroende samt respekt och solidaritet

gentemot varandra och på så vis skapar vi en trygg och sammansvetsad grupp.

 

Aktiviteter

På Skogen kommer vi att plantera med barnen och utforska fysikaliska fenomen både ute och inne. Parallellt med detta kommer vi att

arbeta med kompisböcker vid samlingen, samtala mycket om känslor och forma aktiviteter löpande utifrån barnens känslor och hur de

tar sig uttryck. Barnen på Havet kommer vara delaktiga i en gemensam plantering utomhus. De kommer också få utforska olika sorters

instrument och vi kommer ha miniröris och olika rytmikövningar tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18