👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Luft

Skapad 2021-03-29 12:21 i Rånäs skola Norrtälje
Vi ska under några veckor arbeta med luft. Vad är luft? Vilka egenskaper har luft? Hur är luften uppbyggd?
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är luft? Tar luft plats? Kan man känna luft? Vad är luftens egenskaper? Det är några av de frågor vi ska ta reda på i vårt NO-tema om luft.

Innehåll

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska träna din förmåga att

 • använda begrepp som: fotosyntes, syre, gas, kväve, koldioxid, molekyl och tryck.
 • genomföra undersökningar.

Mål

Du ska:

 • kunna förklara varför luft är viktigt.
 • känna till att luft är något och tar plats.
 • kunna berätta om luftens grundläggande egenskaper.
 • känna till att luft består av olika ämnen.
 • kunna dokumentera experiment.

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • diskutera.
 • göra experiment som du ska dokumentera via labbrapporter.
 • se på film.
 • läsa faktatexter

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt och under lektionerna kommer du att få visa mig vad du lärt dig genom att:
- genomföra och dokumentera undersökningar.  
- delta i gemensamma diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3