👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2021-03-29 13:06 i Bäckskolan Linköping
Olika övningar i läsförståelse
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få träna extra mycket på att förstå kortare texter.

Innehåll

Innehåll

v. 11-16

 

Mål: (du kommer att lära dig)

 • förstå innehållet i kortare texter
 • berätta om innehållet i kortare texter

 

Arbetssätt: (hur?)

I turkosa gruppen kommer du få:

 • läsa korta texter i par eller själv
 • söka efter svar på frågor i texten
 • intervjua varandra
 • läsa instruktioner och göra instruktionerna
 • arbeta med Lycko
 • läsförståelsetexter från Skolplus
 • lyssna på upplästa texter och svara på frågor

 

Bedömning: (av vad och på vilket sätt)

Vi bedömer din förmåga att:

 • berätta svaren på frågorna från texten
 • Skolverkets bedömningsstöd för åk 1

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1