👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - ekonomi, plan åk 9 VT 21, v 12-17

Skapad 2021-03-29 13:27 i Gylle skola Borlänge
Grundskola F
Gylle skola, åk 9, VT 2021, SO – samhällskunskap, samhällsekonomi

Innehåll

Pedagogisk planering

samhällskunskap: Samhällsekonomi

 

Tidsplan:

·      Vi arbetar med samhällsekonomi vecka 12-17 (påsklov v.14)

Förmågor att utveckla – mål

·       reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

·       analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,                                                                             

·       söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Centralt innehåll (ur Lgr 11)

·       Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

·       Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd.

·       Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Arbetssätt, metod och material

  • Undervisningen består av muntliga lärargenomgångar och visningar av bland annat filmer, bilder och digitalt material. Växelvis arbetar eleverna självständigt under lärarhandledning med bland annat arbetsblad, häften och skriftliga och muntliga uppgifter. (Huvudbok Samhälle idag 9 sid 276-298)

Bedömning och betygsättning

·       Examinerande uppgift – enskild redovisning i grupp:

Hur ska ditt hushåll överleva?

  • Deltagande och visad kunskap på lektionstid.
  • Skriftliga och muntliga inlämnings- och arbetsuppgifter.