👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och växter i närmiljön årskurs 3

Skapad 2021-03-29 13:52 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska
Vad händer i naturen på våren? Hur kan vi skilja en trädknopp från en annan? Vad händer när vi planterar ett frö? I detta arbetsområde får eleverna lära sig mer om olika vårtecken i naturen. Vi kommer också att fokusera på växter i närmiljön samt undersöka några av naturens olika livscyklar.

Innehåll

Syfte - varför?

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar samt utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

 Centralt innehåll - Vad?

Det här kommer du få undervisning om:

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur du känner igen våren.
 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Växter i närmiljön samt namn på några vanligt förekommande arter.

 Arbetssätt - Hur?

Så här kommer vi arbeta: 

 • Läsa och skriva kortare texter. 
 • Titta på bilder och filmer.
 • Ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • Undersöka knoppar genom fältstudier i närmiljön.
 • Arbeta praktiskt genom att plantera ett frö och följa en växts livscykel.
 • Genomföra naturvetenskapliga undersökningar och ställa hypoteser.

 Bedömning

Du visar att du kan genom att:

 • du beskriver några av naturens vårtecken.
 • du kan berätta något om några vanligt förekommande arter i närmiljön.
 • du kan berätta om en växts livscykel.
 • du kan skriva en hypotes och med text och bild beskriva de undersökningar vi gjort

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3