👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påsk och Jesus liv

Skapad 2021-03-29 14:00 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola 4 Religionskunskap
Du kommer lära dig om Jesus och hans liv och varför kristna firar påsk.

Innehåll

Mål

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

När arbetsområdet är färdigt ska du kunna:

     

 • Förklara Kristendomens påskfirande samt berätta om Jesus liv.

Undervisning

 • Se på film.
 • Lyssna på berättelser.
 • Samtala i grupp.
 • Lyssna på lärarens genomgångar samt svara på frågor

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Du kommer att få visa din kunskap genom att aktivt delta under lektionsgenomgångar/diskussioner samt göra ett skriftligt test.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6

Matriser

Re
Kunskapskrav religion åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Kristendom och dess betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.