👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till blomma

Skapad 2021-03-29 15:02 i Smassens fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

Vi arbetar med tema våren.

Vi kommer att så en solros. 

Vad händer när vi lägger ett frö i jorden?

 

Vart ska vi?

Barnen ska få vara delaktiga och få ställa frågor. 

Barnen ska få kunskap om vad som behövs för att ett frö ska kunna växa och bli till en blomma.

Hur gör vi?

Vi ger barnen förförståelse genom att vi gör pappersblommor och samtidigt pratar om vad en blomma behöver.

Vi läser böcker och tittar på filmer om blommor och våren.

Barnen sår en varsin solros.

Vi arbetar i mindre grupper.

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

De flesta barn har visat intresse för att så och visat nyfikenhet på vad som händer med fröet. Barnen har tittat efter blommor ute. Några barn har valt att läsa och lyssna på böcker som har handlat om sådd och blommor. Många av barnen har fått en förståelse för vad ett frö behöver för att börja växa. Eftersom barnen har fått så en varsin blomma så har det varit en lång väntan för en del då blommorna har börjat växa olika fort. Tips till senare  är att ha en gemensam sådd. 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18