👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2021-03-29 16:02 i Söndrumsskolan Halmstad
Lära dig om kroppen med hjälp av alla sinnen.
Grundskola 2 Idrott och hälsa Svenska NO (år 1-3)
Vår kropp är fantastisk! Är man hungrig kurrar magen och när man är trött så gäspar man. Om man har sprungit så svettas man och blir man rädd så slår hjärtat snabbare. Kroppen visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver. När kroppen behöver något försöker den tala om det.

Innehåll

Syfte

Att skapa en förståelse över och en nyfikenhet kring hur kroppen fungerar och är uppbyggd. 

 

Det här ska du utveckla (förmågor)

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-       använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa

-       använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen

 

 Det här ska du arbeta med (centralt innehåll)

-       Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

-       Människans kroppsdelar, dess namn och funktion.

-       Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak, doft med hjälp av olika sinnen.

-       Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

-       Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

 

Kunskapskrav (kunskapskrav åk.3)

 

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan.  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

 

Så här kommer vi att arbeta

Under temat kommer du att:

* se film
* experimentera med våra sinnen
* skriva enkla faktameningar om kroppen och tillverka bild som passar till dina faktameningar
* träna muntligt och skriftligt på att lära dig kroppens delar 

Du kommer både att arbeta ensamt, par och i grupp. 

 

Bedömning

Du kan visa dina kunskaper genom att:

-       Aktivt delta i diskussioner, praktiskt och skriftligt arbete.

-       Genomföra undersökningarna både gällande kroppen och maten.

-       Kunna namnge minst tre kroppsdelar.

-       Kunna på enkelt sätt förklara något av skelettets och hudens funktion i kroppen.

 

-       Kunna namnge minst två av våra fem sinnen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3