👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan om Bockarna Bruse

Skapad 2021-03-29 18:30 i Tornets förskola Visa kommun
Förskola
Vi vill fokusera på matematiska begrepp, taluppfattning, sortering och klassificering. Sagan kan ge bra utgångspunkt för att möta, uppleva och undersöka matematik samt utveckla språk och kommunikation.

Innehåll

Barnen på Isbjörnarna är intresserade av sagan om Bockarna Bruse. De leker ofta sagan när vi går till skogen och i leken på förskolegården. Vi ser även att sagan dyker upp i konstruktionsleken, där de bygger broar, sorterar djuren, pratar om vilken som är störst, minst och återberättar hela sagan.  Vi har också läst olika böcker om Bockarna Bruse och dessa återberättar och dramatiserar barnen. 

Syfte

Syftet med projektet är att barnen ska få fördjupa sitt intresse för Bockarna Bruse, sorterande, räknande, kommunikation och berättande i en kreativ, tillåtande och utmanande miljö med tillgång till material som utmanar deras förmågor och intressen

Målkriterier

 • Barnen använder sig av materialet som vi erbjuder dem. 
 • Barnen använder sig av olika material för att återberätta sagan, räkna och sortera.
 • De använder nya matematiska termer och begrepp

Aktiviteter

Bild: Förskolebloggen

 • Vi dramatiserar sagan tillsammans med barnen och med olika figurer och annat material
 • Vi erbjuder en mångfald av material som kan inspirera barnen att berätta och leka sagan samt att räkna och sortera
 • Vi introducerar använder matematiska termer och begrepp 

 

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar och följer kontinuerligt upp projektet tillsammans med barnen så barnens intressen, förmågor och vad de funderar över blir en viktig del av projektet.
Delger föräldrar hur arbetet fortgår genom Lärloggar och i samtal.

Reflektionsfrågor

Hur gick det? Varför - pedagogens, aktivitetens, miljöns roll?

Hur skapade vi förutsättningar för barnens utforskande och lärande?

Vad intresserade barnen?

Hände något oväntat vi kan ta med oss framåt?

Hur gjorde vi barnen delaktiga?

Analysfrågor 

Hur har projektet bidragit till barnens förändrade kunnande?

Vilka lärprocesser kan vi se?

Vad behöver vi utveckla: pedagog, miljö, aktivitet och varför?

På vilket sätt var barnen delaktiga?

Hur går vi vidare för att utveckla arbetet mot målen?

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18