👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Safari 2B kapitel 6-10

Skapad 2021-03-29 19:49 i Köpmanholm skola Norrtälje
Matte Safari 2B
Grundskola 2 Matematik
Behandlar kapitel 6-10 i matematikboken MatteDirekt Safari 2B. Taluppfattning, addition och subtraktion inom området 0-500 samt multiplkationstabellerna 5 och 10 och ytterligare taluppfattning inom talområdet 500-1000. Tematiska delar som tas upp är almanackan, klockan, vikt, temperatur samt enheter och former.

Innehåll

Tid

VT-21

Syfte

Centralt innehåll

Arbetssätt

Efter muntliga genomgångar i helklass eller grupp, arbetar vi med bok 2B kapitel 6-10. En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra och från andra, alltså delar med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid mattegenomgångar och diskussioner. Eleverna arbetar sedan mest på egen hand men ibland tar de hjälp av varandra och löser matematikuppgifter tillsammans. Alla arbetar först med grundkursen för att sedan göra diagnoser vilken talar om hur eleven förstått kapitlet. Sedan bestäms om eleven ska arbeta med förstoringsglaset vilket betyder med uppgifter av samma slag eller om eleven ska arbeta med kikaren som är mer utmanande uppgifter inom samma område.
Tillsammans startar vi sedan arbetet med de tematiska delarna av boken.


Så här jobbar vi:
Genomgång vid behov.
Arbeta med grundkursen
Gör sedan diagnosen i kapitlet.
Arbeta med förstoringsglaset om du känner att du behöver träna mer.
Arbeta med kikaren om du vill ha mer utmaningar.
Vi börjar arbetet med temasidorna tillsammans och arbetar sedan med uppgifterna.

 

 

Uppgifter

 • Matteläxa kap7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
MatteDirekt Safari 2B kapitel 6

Tal och Almanackan

Tal
Jag kan räkna 100 i taget upp till 500.
Jag kan räkna 10 i taget från 300 till 400.
Jag kan säga talen i ordning från 400 till 500.
Jag vet vilket tal som kommer efter t ex 379.
Jag vet vilket tal som kommer före t ex 300.
Jag vet hur talet 275 är uppbyggt.
Jag kan räkna ut 442-100.
Jag kan räkna ut 442+10.
Almanacka
Jag vet hur många dagar en viss månad har.
Jag vet hur många dagar det är på ett år.
Jag kan läsa och förstå en almanacka.
Jag kan skriva t ex fjortonde maj med siffror.

Ma
MatteDirekt Safari 2B kapitel 7

Addition och Klockan

Plus
Jag kan lägga till hundratal, som 185+100.
Jag kan lägga till tiotal, som 215+60.
Jag kan räkna ut 65+23.
Jag kan räkna ut 265+23.
Jag kan räkna ut 70+40.
Jag vet hur mycket 127+5 är.
Jag kan lösa en textuppgift med plus.
Klockan
Jag vet när klockan visar fem i två.
Jag vet när klockan visar fem över två.
Jag vet när klockan visar fem i halv tre.
Jag vet när klockan visar fem över halv tre.
Jag kan se på en klocka med sekundvisare att det gått 10 sekunder.

Ma
MatteDirekt Safari 2B kapitel 8

Subtraktion och Vikt

Subtraktion
Jag kan minska med hundratal, som 429-200.
Jag kan minska med tiotal, som 375-40.
Jag kan räkna ut 75-32.
Jag kan räkna ut 269-43.
Jag kan räkna ut 442-6.
Jag vet ur mycket 150-70 är.
Jag kan lösa en textuppgift med minus.
Vikt
Jag vet om en cykel vägen mer eller mindre än 1 kg.
Jag vet något som väger ungefär 1 hg.
Jag vet om en chokladkaka vägen 1 kg eller 1 hg.

Ma
MatteDirekt Safari 2B kapitel 9

Multiplikation och Temperatur

Multiplikation
Jag kan räkna fem i taget upp till 50.
Jag kan femmans tabell.
Jag kan tians tabell.
Jag kan läsa textuppgifter med gånger.
Jag vet vilket räknesätt jag ska använda.
Temperatur
Jag vet vad man kan mäta i grader.
Jag vet vilka saker man mäter temperatur med.
Jag kan läsa av en termometer.

Ma
MatteDirekt Safari 2B kapitel 10

Tal, Enheter och former

Tal
Jag kan räkna 100 i taget upp till 1000.
Jag kan räkna 10 i taget upp till 1000.
Jag kan räkna till 1000.
Jag kan räkna ut 539 + 200.
Jag kan räkna ut 945 - 300.
Enheter och Former
Jag vet vilka saker jag kan räkna längd med.
Jag kan rita något som rymmer mer än 1 liter.
Jag kan välja rätt enhet när jag väger en sak.
Jag kan titta på en bild av ett klossbygge och räkna ut hur många klossar som gått åt.