👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema fåglar

Skapad 2021-03-29 20:22 i Grindskolan Norrtälje
Fåglar
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska Biologi Bild
Känner du igen några av våra vanligaste fåglar? Under vårterminen kommer du att få lära dig mer om våra vanligaste fåglar.

Innehåll

1. Mål

 • Känna igen, namnge och kunna berätta om några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö
 • Förstå och kunna förklara varför stannfåglarna stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
 • Namnge fågelns olika delar
 • Kunna några begrepp som har med fåglar att göra.

2. Det här kommer vi att arbeta med

 • Vi kommer att se undervisningsfilmer om våra fåglar i närmiljö
 • Läsa faktatexter och svara på tillhörande frågor om våra 10 vanligaste fåglar i Sverige 
 • Rita, måla samt skapa fåglar i lera
 • Tillverka fågelbo samt tillhörande ägg i verklig storlek
 • Skriva faktatexter
 • Utforska skogen i vår närmiljö

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -