👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslagets veckoreflektion, fyrklövern v 12

Skapad 2021-03-30 07:11 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:  Marie, Karin, Emelie

Vecka: 12

Mål- och kunskapsområde: Värdegrund, språk, Naturvetenskap, Matematik  

Nyfikenhetsfråga: Hur låter det?

 

Barnets gör:

Teknik:  Ljudpromenad i närområdet. Skrev ned ljud som barnen hörde på lappar och la i en låda. När vi kom tillbaka reflekterade vi tillsammans med barnen om vilka ljud de hörde. 

Naturvetenskap: Barnen intresserar sig för kroppen och dess funktioner utifrån doktorslek.

Värdegrunden: Vi byter artikel i barnkonventionen till artikel 24 alla barn har rätt till vård för att tydliggöra vårt arbete med lika/olika.  Hur låter vi när vi är glada? ledsen? arg? osv. 

Matematik:

 

 

Pedagogerna tänker:

Teknik

Naturvetenskap:

Språk:

Matematik:

Värdegrund

 

Analys/sammanställning lärande:

Barnen är intresserade av ljud och utifrån de kommer ljud att utforskas i naturvetenskap, teknik, matematik, och värdegrund. 

Vi ser även att vi pedagoger har ett stärkt ledarskap och bättre relationer med barnen, barnen är intresserade av vad vi har att erbjuda. Lärandet blir tydligare när man tänker utifrån vilka förmågor barnen behöver utveckla och utmanas i påverkar också vårt (pedagogernas) förhållningssätt till barnen.

Barnen tar till sig nya ord.

 

 

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Teknik: Reflektera tillsammans med barnen, prova lyssna på ljud med hörselkåpor. 

Naturvetenskap: Fortsätta vara medforskande pedagog och utforska och utmanas barnens förmågor. Komplettera naturvetenskapshörnan med bilder på örat. Bondgårdsljud. 

Matematik: Utforska matematiska begrepp tillsammans med barnen.

Värdegrund- i och med att vi har de här diskussionerna så skapar vi förutsättningar för att alla ska få samma rättigheter. Tydliggöra nyfikenhetsfrågan och sätta upp. Barnen ska få bli sitt bästa jag. 

Språk - Använda nya begrepp/ord. Sätta upp en lista över nya ord i varje miljö, göra klar tras

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?