👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2

Skapad 2021-03-30 07:55 i Ljungsbro skola Linköping
Rymden
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Visst är det spännande med rymden? Vad finns i rymden och var slutar den? Vi kommer arbeta och lära oss mer om rymden. Du kommer att få lära dig om solen, planeterna, vår egen måne och stjärnhimlen.

Innehåll

Syfte

Syftet med temaområdet är att utveckla en nyfikenhet, ett intresse och kunskap om Universum. Vi kommer att samtala kring hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden. Förstå varför det blir dag och natt och varför vi har olika årstider samt få kunskap om hur stjärnhimlen ser ut olika tider på året. 

 

Lärandemål

Detta vill vi att du ska känna till efter arbetsområdet. 

 • Hur solen, jorden och månen rör sig i solsystemet,
 • Månens olika faser, som nymåne, fullmåne och halvmåne,
 • Känna till någon eller några planeter i vårt solsystem
 • Namnge någon stjärnbild, 
 • Hur det blir dag och natt och varför vi har årstider,
 • Skriva en enkel faktatext
 • Använda vanligt förekommande begrepp som vi använder oss av i arbetet om rymden
 • Känna till några läsförståelsestrategier vid faktatexter

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar,
 • diskutera tillsammans
 • arbeta tillsammans, enskilt och i grupp,
 • läsa enklare faktatexter
 • titta på faktafilmer, 
 • använda oss av och lära oss relevanta begrepp. 
 • samarbeta med fokusbibliotekarie kring läsförståelse och källkritik
 • söka fakta på tillsammans och på egen hand
 • skapa ett tittskåp med Vintergatans 8 planeter
 • göra en stjärnkikare med sitt eget stjärntecken

Material

Elevernas dokumentation sker i "rymdenboken" en skrivbok i A4-format.

Faktafilmer om big bang, planeter, stjärnor, månen mm.

Faktatexter från böcker och internet

Begrepp

stjärna, planet, måne, månfaser, Vintergatan, galax, Big Bang, stjärntecken, stjärnbild, astronaut, gravitaion

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra,
 • känna till några planeter i vårt solsystem
 • beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna,
 • studera månens olika faser 
 • med hjälp av text och bild visa dina kunskaper i ämnet,  
 • skriva med läslig handstil, använda stor bokstav och punkt
 • läsa enkla faktatexter. 
 • delta i diskussioner

 

Återkoppling

 • Sker muntligt under lektionstid
 • Skriftligt i elevboken under arbetets gång
 • Skriftligt här på unikum efter avslutat arbetsområde

Uppgifter

 • Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Rymden

På väg att nå målen
Når målen
NO
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
 • NO   3
NO
Eleven kan beskriva och visa varför vi har natt och dag samt årstider.
NO
Eleven kan beskriva månens faser och varför det är så.
NO
Elev kan beskriva med bild eller modell som stöd hur vårt solsystem är uppbyggt och vilka planeterna är
NO
Eleven vet vad en stjärnbild är
SV
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texten följer till viss del en beskrivande text i struktur.
 • Sv   3
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt