👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2021-03-30 08:54 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Skogvistelse en gång i veckan i mindre grupp.
Förskola
Tillsammans med barnen upptäcker vi naturen och naturens olika skeenden. Vi använder skogen för att träna grovmotoriken och att leka med naturens egna tillgångar.

Innehåll


Barnen är indelade i två grupper, Fjärilar och Nyckelpigor. Nyckelpigor går till skogen tillsammans med två pedagoger på förmiddagen och Fjärilarna går tillsammans med två pedagoger efter lunch. Vid vissa tillfällen går vi med hela gruppen. Vi vill ta till vara på / väcka ett intresse hos barnen för skog och natur. Barnen behöver få röra sig i olika sorters terräng. Lära barnen att vara rädd om vår natur och allt som lever där. 

 

 Bland annat vill vi tillsammans:

 • Upptäcka skiftningarna mellan årstider.
 • Upptäcka olika djur och växter i naturen.
 • Lära sig att vara rädd om våra djur och växter. Allemansrätten.
 • Uppskatta naturen och kunna leka med det som naturen och fantasin erbjuder.
 • Ta tillvara på naturmaterial för skapande på förskolan.
 • Få en naturlig motorisk träning.

 

 

 • Arbeta med barnen i mindre grupper 1 gång/vecka.
 • Vi ger feedback till barnens egna upptäckter i naturen.
 • Vi visar och berättar om olika växter och djur.
 • Barnen får möjlighet till fri lek.
 • Använda naturmaterial i skapandet.
 • Utmana barnen i ojämn mark.

 

 

 

 

Vi pedagoger dokumenterar skogsvistelsen med foton, enskilt och i grupp. Vi samtalar med barnen om upptäckterna.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18