👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden År 1611-1718

Skapad 2021-03-30 10:10 i Tanneforsskolan Linköping
Repetition av Stormaktstiden, samt genomgång av Frihetstiden, Gustaviansk tid och Sverige under 1800-talet.
Grundskola 5 – 6 Historia
Stormaktstiden med mäktiga svenska kungar och drottningar, krig och elände och ett Sverige som blev större än någonsin!

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad?

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om några historiskt betydelsefulla personer och händelser under Stormaktstiden.

Du kommer även att få lära dig om:

Du ska veta varför tiden mellan 1611 - 1718 kallas Sveriges stormaktstid och hur Sverige får nya gränser.
Du ska ha kunskap om Gustav II Adolf, Axel Oxenstierna, Kristina, Karl X, Karl XI och Karl XII.
Du ska känna till fakta om regalskeppet Vasa.
Du ska känna till hur Sverige får soldater.
Du ska ha kunskap om häxprocesserna.
Du ska ha kunskap om Snapphanetiden.
Du ska veta varför många invandrare kommer till Sverige.
Du ska känna till hur vanligt folk hade det, både män, kvinnor och barn.

 

Hur?

På lektionerna kommer vi att:

 • läsa faktatexter, enskilt och i grupp
 • se filmer
 • repetera och sammanfatta fakta med hjälp av bildspel
 • resonera och diskutera
 •  svara på frågor
 •  skriva texter och sammanfattningar
 •  träna på studieteknik, ex stödord

Viktiga begrepp:

regent, enväldig, stormakt, skatter, tullar, krigsbyte, katoliker, protestanter, officerare, gästgiveri, folkbokföring, förmyndarregering, abdikera, reformationen, indelningsverket, soldattorp, migration, valloner, järnbruk, häxprocesser, källor, arkeologiska fynd, levnadsvillkor, historiker, kronologisk ordning.

orsak, konsekvens, likhet, skillnad, spår, källor, förändring

Bedömning

Du blir bedömd på din förmåga att:

 •        Återge dina faktakunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer under olika tidsperioder,
 •        Föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar,
 •        Undersöka utvecklingslinjer inom olika områden och då beskriva samband mellan olika tidsperioder,
 •        Visa på hur den historiska utvecklingen har påverkat vår samtid, samt resonera med underbyggda argument och ge exempel från det förflutna,
 •        Använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, samt resonera om källornas användbarhet,
 •        Tolka och visa på spår av historien i vår tid,
 •        Resonera om varför det finns olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder
 •     Använda historiska begrepp.

Underlag för bedömning

 • Skriftliga prov
 • diskussioner i helklass och mindre grupper

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Matris Stormaktstiden

På väg
E
C
A
Faktakunskaper - utmärkande drag
Känna till varför tiden mellan 1611 och 1718 i Sveriges historia kallas för Stormaktstiden.
Du behöver träna vidare på dina faktakunskaper om Stormaktstiden
Du kan beskriva kortfattat ett eller flera av skälen till att perioden kallas för Stormaktstiden
Du känner till flera av skälen till att denna period kallas för Stormaktstiden
Du kan utförligt beskriva varför denna period kallas för Stormaktstiden
Faktakunskaper - viktiga personer och händelser
Ha kunskaper om viktiga personer och händelser under stormaktstiden
Du behöver träna vidare på Sveriges regenter, du behöver känna till dem för att förstå Sverige idag.
Du känner till en del fakta om några av regenterna, men inte alla.
Du har grundläggande kunskaper om denna periods kungar och drottningar
Du kan utförligt beskriva flera/alla av regenterna och visar att du har goda kunskaper om dem.
Historiska källor
Eleven kan föra resonemang kring historiska källor så som händelser och personer
Du behöver bli säkrare på att tolka och använda källor, glöm inte att använda de olika hjälpmedlen.
Du kan använda historiska källor genom enkla resonemang.
Du kan tolka historiska källor genom utvecklade resonemang.
Du kan tolka historiska källor på ett välutvecklat och nyanserande resonemang.
Faktakunskaper - levnadssätt
Ha kunskaper om hur människor levde i olika samhällsklasser
Du behöver bli säkrare i att visa upp din fakta i dina svar på frågorna
Du känner till en del fakta om hur människor levde under stormaktstiden.
Du har grundläggande kunskaper om hur människor levde under stormaktstiden.
Du har mycket god förståelse för hur människor levde under stormaktstiden.
Ord och begrepp
Ord och begrepp (olika ord) som du stöter på i ditt arbete
Du behöver träna mer på nya ord och begrepp som är relevanta för temat. Du behöver också prova att använda dem.
Du kan använda och förklara en del av de begrepp som är relevanta för temat.
Du kan använda och förklara många av de ord som är relevanta för temat
Du visar att du har en god förståelse för de ord och begrepp som är relevanta för temat och att du kan använda dem korrekt.
Resonemang och samband
Förstå bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under Stormaktstiden.
Du behöver träna mer på att läsa och förstå så att du kan ha egna resonemang och se samband mellan händelserna.
Du har en grundläggande förståelse för perioden och kan resonera kring centrala händelserna.
Du har en god förståelse för perioden och kan resonera kring flera centrala händelser.
Du har en mycket god förståelse för perioden och kan resonera och ser samband mellan olika händelser under stormaktstiden.