👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FriPP Utedagar

Skapad 2021-03-30 10:27 i Grind fritidshem Norrtälje
Grundskola F
Under hela läsåret har vi utedagar, två gånger i veckan. Varje grupp går på utflykt en gång i veckan. Vi lämnar skolområdet och upptäcker närmiljön.

Innehåll

Vad

Utedagar i mindre grupper

Hur 

Två grupper går på utflykt i närområdet. Vi besöker olika platser i närområdet och pratar om hur vi är i naturen. Vi får även möjlighet att träna på hur vi gör vid trafikerad väg då vi i vissa fall behöver gå längs med vägen eller gå över vägen. Vi har även med oss mellis då vi går direkt efter skolans slut.

Varför 

För att utforska närmiljön och få lära känna varandra i mindre grupp. Vi tränar på att gå tillsammans till de olika ställena och eleverna får leka i olika miljöer.

När 

Tisdagar och torsdagar hela läsåret. Då det är fyra grupper så roterar vi så att alla grupper får möjlighet att gå med varandra till de olika ställena.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -