👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension (Fröken Europa)

Skapad 2021-03-30 11:09 i Kärlekens skola Halmstad
Bokrecension
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Det är dags för dig att skriva en bokrecension på boken "Fröken Europa". Använd dig av rubrikerna i instruktionen för att skapa en bokrecension.

Innehåll

Tänk på
Att använda ett så bra språk som möjligt. Tänk på stavningen
Skiljetecken (punkt, kommatecken, stor bokstav etc).
Styckesindelning (med passande underrubriker)

1.Skriv titeln först och sedan författarens namn. 

2. Vilken genre tillhör boken?
(ex: detektivroman, äventyrsroman, kärleksroman, historisk roman osv)

3. Redogör för bokens handling. Koncentrera dig på det väsentligaste!
Denna del innehåller bokens innehåll i stora drag. Tänk dock på att aldrig avslöja viktiga detaljer som förstör för läsaren av recensionen

4. Välj ut en av de viktigaste huvudpersonerna i boken och berätta om denne. Hur utvecklas denne under berättelsens gång? Vad tycker du?

5. Berätta vilken tid boken utspelar sig i och i vilken miljö
(exempelvis: Historien utspelar sig i en småstad någonstans i Sverige på 90-talet. Huvudpersonen Laila bor i en lägenhet väldigt centralt….osv.)

6. Berätta vad författaren vill förmedla med sin berättelse?
Ge din egen uppfattning! Vad tror du?
Ge något exempel från boken där budskapet är tydligt för dig!

7. Avsluta med att ge ditt personliga omdöme! Glöm inte att motivera varför du tycker så som du gör
Frågor du då kan svara på (om du vill) är:
Lyckas författaren med det hen vill?
Har boken något att ge oss i dag?
Är boken läsvärd?
Kan du rekommendera den för andra läsare?
Vad är bra och dåligt och varför?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
Bokrecension

---->
---->
---->
---->
Innehåll
Bokens handling
Du berättar inte eller väldigt lite om vad boken handlar om.
Du gör en enkel redogörelse för vad boken handlar om.
Du gör en utvecklad redogörelse för vad boken handlar om.
Du gör en väl utvecklad redogörelse för vad boken handlar om som fångar upp intresset för boken.
Innehåll
Åsikter
Du redogör inte för dina åsikter om boken.
Du för ett enkelt resonemang kring dina åsikter om boken.
Du för ett utvecklat resonemang kring dina åsikter om boken.
Du för ett välutvecklat resonemang kring dina åsikter om boken samt kan göra kopplingar med egna erfarenheter, andra böcker och/eller andra verk.
Meningsbyggnad
Du har en enkel meningsbyggnad med många upprepningar och talspråk.
Meningsbyggnaden är enkel och i huvudsak korrekt.
Meningsbyggnaden är omväxlande och varierande.
Meningsbyggnaden är varierad och gör att språket flyter på.
Stavning och skiljetecken
Du har många stavfel som försvårar läsningen.
Vissa stavfel förekommer men innehållet påverkas inte.
Du har få stavfel men innehållet påverkas inte.
Du har få formella fel finns och du behärskar skrivreglerna mycket bra.
Textens struktur
Din text saknar en röd tråd. Början och slut hänger löst ihop.
Texten är enkel och begriplig för läsaren. Texten har en röd tråd.
Texten har en väl fungerande struktur och är uppbyggd på ett sätt som väcker intresse. Texten har en tydlig röd tråd.
Du har en mycket bra struktur som väcker intresse till fortsatt läsning.
Variation
Din recension visar ett begränsat ordval.
Du varierar ditt ordval och språk på ett enkelt sätt.
Du varierar ditt ordval och språk på ett utvecklat sätt.
Du varierar ditt ordval och språk på ett välutvecklat sätt.