👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat

Skapad 2021-03-30 13:04 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska
Enligt Sveriges radio är ”Sommar i p1” 1,5 timme genomtänkt och begåvad radio som roar och berör. Du möter intressanta människor som berättar om sina upplevelser och spelar sin favoritmusik. Programmet har sänts sedan 1959. Arkan Asaad, Morgan Alling, David Batra och Linnéa Claeson är bara några som genom sina personliga sommarprat spridit sina tankar om livet. De har pratat om att bli sviken av och försonas med sin familj, utanförskap, mobbning och att söka kickar. Du ska nu få möjlighet att skapa ditt eget personliga sommarprat, som du ska skriva manus till och sedan spela in.

Innehåll

Målet med undervisningen

Sommarpratet bygger på personliga upplevelser. Syftet med sommarpratet är att du ska träna på att skriva ett manus där ord och ljud samspelar och att sedan på ett underhållande sätt återberätta det i ett eget radioprogram. Under den här tiden ska vi lyssna på några sommarprat, hela och delar. Vi ska analysera och diskutera. Hur berör man? Hur är man personlig - på gränsen till privat? Hur bygger man upp dramaturgi i sitt berättande? Hur förstärker man sin text/sitt tal med musik?

 

Så här ska vi arbeta

 • Vi ska lyssna på olika sommarprat.
 • Lyssna på och analysera ett program från Sommar i P1 (eller Vinter i P1).
 • Du ska skriva manus till ditt eget program
 • Jobba i grupper och delge varandra upplevelser av radiopratsprogram.
 • Spela in ett eget radioprat.

 

Det här ska bedömas

Ditt inspelade radioprat bedöms. Muntliga aktiviteter i klassrummet bedöms kontinuerligt under arbetets gång.

Uppgifter

 • Sommarprat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Sommarprat

F
E
C
A
Innehåll, struktur, språk
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar i huvudsak som ett bidrag till sommarprat. Sommarpratet är i huvudsak sammanhängande och begripligt. Ordvalet är enkelt.
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar relativt väl som ett bidrag till sommarprat. Sommarpratet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom inledning och avslutning. Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat och passar relativt väl som sommarprat.
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar väl som ett bidrag till sommarprat. Sommarpratet är väl sammanhängande med välstrukturerat, till exempel genom en effektiv inledning och avslutning. Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt och passar väl som sommarprat.
Estetiskt uttryck
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Låtvalet förstärker budskapet på ett enkelt sätt.
Låtvalet förstärker budskapet på ett utvecklat sätt.
Låtvalet förstärker budskapet på ett välutvecklat sätt.
Kommunikation
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven visar viss anpassning till mottagare genom att till exempel tala tydligt och visa engagemang.
Eleven visar relativ god anpassning till mottagare genom att till exempel tala tydligt och presentera det som sägs på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Eleven visar god anpassning till mottagare genom att tala tydligt och presentera det som sägs på ett intresseväckande och engagerat sätt.