👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteratur och samhälle

Skapad 2021-03-30 13:21 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Hur märks stora samhällsförändringar i de berättelser som skrivs just då? Kan författarna påverka den historiska utvecklingen? Vad händer med din förståelse av omvärlden när du läser?

Innehåll

Du kommer att få läsa en novell samt söka reda på fakta kring denne. För att visa att du reflekterat över innehåll och språk, att du har uppfattat budskapet, att du kan koppla det till idéer i samhället och att du kan använda litteraturvetenskapliga begrepp ska du dels få läsa en novell, skriva ett författarporträtt samt recensera din lästa novell.

Uppgifter

 • Hängningen

 • Författarporträtt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  Sve  -

Matriser

Sve
Svenska 2

E
C
A
skriva utredande text
Med utgångspunkt från detta kan du skriva utredande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Med utgångspunkt från detta kan du skriva utredande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar du och drar slutsatser utifrån dina resonemang.
... och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar du och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån dina resonemang.
citera, referera, följa normer
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
formulera dig i skrift
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
diskutera litteratur
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Du ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor ...
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Du ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor ...
se samband med samhället
Du ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
... samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
... samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.