👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor - SV 7C: VT21

Skapad 2021-03-30 13:24 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Svenska
Vi kommer att jobba med sagor. Inom arbetsområdet kommer vi att läsa olika sorters sagor och du kommer lära dig mer om sagans ursprung. Avsnittet avslutas med att du ska skriva en egen saga.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

SAGOR

  • Lärarledd genomgång och diskussion om vad sagor är
  • Genomgång om folksagor, konstsagor och fabler
  • Modellering och gemensam läsning av saga
  • Läsning av sagor av olika slag. 
  • Du ska skriva en egen saga. Denna ska du förbereda noga och visa ditt utkast/dina tankar. Därefter kommer vi att ha uppsatsskrivning av saga i exam.net under tre lektioner (totalt cirka 250 minuter)
  • Du ska ge skriftlig respons på  en kamrats saga. Dokument får du av din lärare.

 

Varje år har Kvarnbyskolan en sagotävling för eleverna årskurs sju, där sjuornas svensklärare väljer ut två sagor från varje klass som är med och tävlar. En kul tradition som brukar uppskattas. 

       

Matriser

Sv
Sammanlagd matris - tema sagor

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Du kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån texternas särart.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån texternas särart.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån texternas särart.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar visar du mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge omdöme & bearbeta text
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Sv
Bedömningsmatris saga

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du i huvudsak gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du relativt väl gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt och väl.
Innehåll
Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar t.ex av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Innehåll
Sagan har en enkel spänningskurva.
Sagan har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Sagan har en komplex spänningskurva.
Innehåll
Du använder typiska sagoingredienser t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett enkelt sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett utvecklad sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett välutvecklad och nyanserat sätt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning.
Struktur och textbindning
Texten har en struktur som i huvudsak passar en saga t.ex. att du använder, titel, inledning och avslutning med sagokänsla.
Texten har en god struktur som passar en saga och du använder passande titel, tydlig inledning och avslutning med genomtänkt sagokänsla.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en saga.
Struktur och textbindning
Din text är styckeindelad.
Din text har en fungerande styckeindelning.
Texten är välstrukturerad genom konsekvent genomförd styckeindelning
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en saga t.ex en lekfull användning av ålderdomliga ord.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.