👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen i olika former

Skapad 2021-03-30 13:39 i Årsunda fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

Nulägesbeskrivning

Vi går kontinuerligt till skogen med gruppen. Det finns en stor kreativitet och initiativförmåga  hos barnen att utforska och upptäcka angående vad kan man kan göra ute samt undersöka vad som händer under de olika årstidväxlingarna. Vi utgår från barnens intressen och nyfikenhet angående temat.

Vart ska vi?

 

 

Kom ihåg att koppla planeringen till de prioriterade målen i Läroplanen!

Koppla målen till vetenskaplig grund.

Skriv här: 

 För att göra barnens vardag på förskolan begriplig , hanterbar och meningsfull arbetar och använder vi tydliggörande pedagogik i förskolan. Den fysiska miljön, bemötanden och kommunikationen anpassas för att skapa bra förutsättningar. (Tydliggörande pedagogik i förskolan, Edfeldt, Sjölund, Jahn, Reuterswärd, 2019)

 

Vi använder boken Projekt och temaarbete i förskolan som stöd att utveckla vårat tema-arbete. Den ger oss idéer och uppslag angående planering och genomförande samt om uppföljningar och utvärderingar m.m.(Projekt-och temaarbete i förskolan-tankar, tips, idéer, Granberg, 2019.)

 

 

Hur gör vi?

 

Skriv här: 

Planerar lärande/undervisning utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Temat är en röd tråd i läroplansmålen.

 

Beskriv vilket lärande, arbetssätt och förhållningssätt samt aktiviteter ni planerar att genomföra inom temat. 

Skriv här:

- Använda naturen i  lärprocesser. angående upptäcka undersöka och bearbeta m.m.

-Att barnen utvecklar sin medvetenhet om naturens förändringar

- Går till skogen/stranden kontinuerligt 

- Gruppverksamhet utifrån läroplansmålen

 -  Formativt lärande i leken

 

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper och material

Skriv här: 

 

-Vi har planerade grupper när det finns möjlighet. Försöker skapa variationsrika tillfällen med olika innehåll för att skapa intresse och utveckling.

-Vi är medaktörer  och utforskar tillsammans med barnen i det formativa lärandet.

 

Hur gör vi?                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

 • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.
 • NORMER OCH VÄRDE

 • Februari
 • I tema-arbetet i februari har vi gått till skogen och åkt i backarna. Angående normer och värde har barnen  utvecklat samarbetet, visar varandra s hänsyn och väntat på sin tur. Ropat och sagt till varandra, om någon har varit i vägen.                                                                 
 • Mars                                                                                                                                                                                                                 

 • Det vi behöver uppmärksamma tillsammans med gruppen, är hur man behandlar insekter när man hittar dem.  Det finns flera bland barnen som inte har förståelse att man ska vara aktsam om dem.

 • April

 •  Genom dramalek i temat har gruppen fått prova på att bearbeta olika känslor. Vara både snälla och dumma troll. När de får välja vilken roll de ska ta, vill de flesta prova både rollerna. Får prova på olika känslor och bearbeta hur de känns. Det har varit stor inlevelse bland barnen och alla vågar delta och agera .Vi har samtalat om varför några av trollen är dumma i sagan och jagar Per. Barnen trodde att orsaken var att Per inte hade frågat om tillåtelse att gå in i berget. För hur skulle det kännas om någon kom hem till barnen och bara skulle gå in, blev nästa fråga…..                                                                                                                                                                                                        

 • Tema-aktiviteter fungerar bra angående att samarbeta, lyssna och hjälpa varandra.                                                                                            

 • Vi behöver fortsätta uppmärksamma hur man behandlar insekter och deras betydelse i naturen. 

 • Maj
 • Det börjar hittas mer och mer insekter och maskar. Flera av barnen vill bygga hus och hem till dem. Vi fortsätter vara medaktörer med barnen angående hur man behandlar dem, försiktigt och varsamt.

   Vi har även uppmärksammat olika känslor genom trollet Stina. Barnen har bl.a fått hjälpa henne, när hon var rädd och ledsen och tappat bort sina kamrater. Fick söka efter de andra trollen i skogen så Stina kunde bli glad igen.

   

 • LEKEN 

 • Februari

 • Fantasin varit stor när barnen har lekt i skogen. Trädrötter har förvandlats till båtar och skotrar. Barnen berättar för varandra vad som händer i äventyren. Ibland är det flera händelser i den gemensamma leken. Stort engagemang i leken. Vi har besökt våran träd-drake då och då och tagit en flygtur. 

 • Mars                                                                                                                                                                                                

 • Det har ofta varit önskemål om att leka med vatten. Varje barn har fått en egen vattenfylld låda som de har fyllt med olika    innehåll  samt använt sugrör pipetter och slangar m.m. i leken. Det har varit individuella lekar med många samtal. För barnen berättar för varandra om sina upptäckter och upplevelser. Utbyter erfarenheter med varandra. Vi har varit medaktörer och tagit fram material som ska ge inspiration.

 • April
 • Vårat tema-arbete reflekterar sig i leken ute. Barnen använder ofta vatten och naturmaterial. De gräver vatten-banor och använder rör som tillbehör osv.Det ingår ett utforskande och undersökande i leken. Det undersöks var vattnet tar vägen och hur kan man styra vattnet? De diskuterar tillsammans hur de ska lösa problemen .Förekommer även mycket undersökande runtomkring att hälla i och hälla ur vatten ur olika stora burkar och skålar i lekens värld.

 • INFLYTANDE 

 • Februari 

 •  Vid skogsutflykterna vid tema-arbetet har de gemensamma reglerna fungerat bra och de flesta barnen kan följa instruktionerna som gäller. Angående inflytande har gruppen har ett stort engagemang angående vad de vill göra. Barnen har varit mycket intresserad av vad man kan göra med snö och is. Haft önskemål om att få gå på is. Åka i backar och göra snögubbar osv. När vi inte har haft möjlighet till att tillvarata barnens önskemål har vi förklarat orsaken.

 • Mars
 •   Det som är mest aktuellt som barnen försöker påverka och ha inflytande över, är vid påklädningen vid utevistelsen. Därför brukar vi då och då uppmärksamma med bild-tecken tillsammans med barnen vilka kläder m.m som behövs eller dramatisera om ämnet. Vilket ger barnen tydlighet och bättre förståelse till orsaken varför man måste ha vissa kläder m.m.

 

 • April
 • När barnen blivit introducerad och blivit trygg med hur drama-leken fungerar, har barnen fått vara med och välja vilka olika roller de vill vara. Det märks bland barnen att intresset för leken är stor, på grund av att de kan vara med och påverka. Har också pratat om varför vissa troll är dumma och några är snälla. Och hur vill man att en kompis ska vara?

 

 • Maj
 •  Kreativiteten är stor bland barnen och ute används mycket naturmaterial som tillbehör i leken. Det lagas maträtter och tårtor mm. av sand, vatten, kottar, blad. Som barnen bjuder varandra på eller har affär/restaurang. Där de säljer varorna. Träd och buskar förvandlas till hus och hem. Trädrötter blir till olika fordon som man antingen arbetar med eller åker ut på äventyr i fantasins värld med.

   
 • MATEMATIK 

 • Februari

 •  I tema-arbetet när vi har varit ute har flera barn intresserat sig för spår i snön .Vi har uppmärksammat likheter och olikheter. Stora och små spår i snön. Vi har bakat i play-do och uppmärksammat mönster i degen när barnen har kört med bilar i den, samt gjort avtryck med olika figurer och sugrör i olika grupp-konstellationer. Stort intresse och engagemang

 • Mars
 •   Vid besök vid sjön har isen börjat smälta och har sett ut som puzzelbitar. Barnen har uppmärksammat och varit fascinerad av de olika storlekarna på bitarna. Gruppen har även uppmärksammat naturens förändring på stranden, gruppen har varit mycket engagerad i att utforska och undersöka genom leken, vilket vi har gett dem tid till

 

 • April
 • Eftersom vi har gjort ny naturtavla så ska det även få bo stentroll i den. Barnen har fått samla stenar vid våra vistelser vid skog och strand. Genom att samla stenar har barnen både sett och upplevt matematik konkret. Det finns olika former på stenarna, några är lätta, andra är tunga. Det går lägga dem framför, bakom, bredvid varandra osv. Det har uppstått många samtal runtomkring stenarna, bland barnen när vi har promenerat tillbaka till förskolan.

 

 • Maj
 • Barnen har fått plantera blomfröer. Plantorna har växt olika fort, så de är många varierande höjder på dem. Olikheter och längder blir uppmärksammade. Och vad beror skillnaden på?

  Skillnader och olikheter blev även uppmärksammade när barnen fick hjälpa trollet Stina att leta efter försvunna svansar. Barnen jämförde svansarnas längd och olikheter på svansarnas färg

 • SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

 • Februari

 •   Barnen hade önskemål att leta efter trollet som vi träffade vt-20. Därför har vi dramatiserat runtomkring att söka efter trollspår i skogen.   Gruppen  hittade många spår och hade stor inlevelse under sökandet. Berättade om sakerna de hittade. Har uppstått många samtal därefter. Var kan trollet vara? Är trollet glad eller sur osv…..

 •  De yngre barnen har samtalat om vilka olika färger vintern har. Har målat och klistrat vinter-teckningar. Barnen har stor inlevelse när de har skapat. Delger varandra vad som händer när de målar och skapar. Hur gör man när man klistrar med pensel? och i vilken ordning gör man de olika momenten? Är det bäst att använda en smal eller bred pensel? Det var upptäckter som måste undersökas och bearbetas med lite stöd.

 • Mars                                                                                                                                                                                   

 • När vi går till skogen uppstår det kontinuerligt samtal om trollet och vid en utflykt hittade vi även på trollets gosedjur. Många frågor uppstod, skulle vi ta gosedjuret med till förskolan? Men vad skulle trollet säga då osv. Eftersom intresset är så stort för trollet, så ska hon bli delaktig i temat.

 •  De yngre barnen har blivit introducerade för trollet Stina och språkljudet S vid gruppverksamheten .Det har varit korta men innehållsrika samlingar och barnen har deltagit med stort engagemang. Vad har Stina för skatter från skogen och stranden i sin påse…

 • April

 • Med musikstycket Bergakungens sal av E. Grieg har vi gjort dramasagan om Per i berget. Vad finns i en skog och hur ser det ut där? Och vilka bor där. är några frågor som uppstår. Per kommer fram till en dörr i ett berg och öppnar den och går in. Musik kommer inne från berget och Per går lägre och längre in…..Barnen har haft stor inlevelseförmåga och leklust. Har lyssnat på musiken och följt instruktionerna angående vad som ska hända. Vi har introducerat sagan i etapper. Började med att läsa sagan utan musik, därefter med musik och slutligen dramatisering. Barnen vill göra sagan flera gånger efter varandra och prova olika roller och bearbeta upplevelsen. Har fått lyssna på musikstycket i den fria leken och har fortsatt utveckla sagan och leken. 

 • Maj
 • Vi har fortsatt utveckla arbetet med Per i berget och trollet Stina. Intresset och inlevelsen har varit stort i gruppen.           

 •  Gruppen fick ett brev när de var i skogen från trollet Stina, De skulle följa ett spår och fick uppgifter efter vägen, tills de kom fram till Stina. Stora samtalsämnet var, vad kommer att hända när vi kommer fram? Med Stina fick barnen dansa till musiken ur Bergakungens sal tillsammans. Det var stor inlevelse och engagemang hos barnen när de fick dramatisera  tillsammans med Stina. Var både spännande och roligt.

   

   

 • TEKNIK OCH NATURVETENSKAP 

 • Februari                                                                                                                                                                                             

 • Vid tema-arbetet har de äldre barnen ritat och klippt ut snögubbar, för det har gjorts flera snögubbar ute i snön. Att hantera sax och följa en linje när man ska klippa var en ny upptäckt för några barn. Ska jag ändra greppet på saxen eller ska jag flytta på pappret? Det testades och undersöktes med lite stöd och uppmuntran. 

 • Mars
 •   Det är spännande med insekter och barnen har uppmärksammat ett fåtal inne och ute,. Har uppstått samtal om spindlar och att spider-man kan göra spindeltrådar. Barnen fick prova på att göra spindeltrådar av garn, vilket de blev mycket engagerade i. Det uppstod stora spindelnät som det blev både det ena och det andra fångade i. Det var en stor kreativitet hur näten skulle skapas. Har även uppmärksammat hur många olika sorters spindlar det finns på lärplattan, vilket har skapat samtal om deras egenskaper och många frågor har uppstått. 

   

 • April
 • Barnen har fått utforska och undersöka QR-koder i smågrupper.  Vad är QR-koder och vad kan man använda dem till. De har fått leta efter QR-koder om djur som de har fått utforskat. Vilket skapade samtal om hur djur ser ut, hur många ben de har, vad de äter osv. Det finns ett stort intresse och nyfikenhet för att få prova på att använda QR-koderna.

 • Maj
 • Det har varit stort engagemang för vatten vid utevistelsen på gården på olika sätt. Intresset för problemlösning runtomkring vatten finns kvar. En stor frågeställning har varit hur behåller man vatten kvar, utan att det försvinner ner i marken.? Barnen har grävt gropar, hällt vatten i dem på olika sätt, snabbt och långsamt osv, för att se om vattnet stannar kvar. Använt rör, hinkar, kannor m.m. Grävt kanaler och fördämningar för att samla vatten. Har varit engagerat samarbete mellan barnen för att utveckla lösningar

 • .Har även varit stort intresse och efterfrågan angående att använda vattenlådorna med pipetter, slangar, rör, burkar osv. Barnen utbyter erfarenheter, men det är den egna upplevelsen som är viktigast.

 •  MOTORIK 

 • Februari
 •  Eftersom intresset har varit stort runtomkring vad man kan göra med snö i temat, har det blivit mycket åkande i olika backar. Barnen har utvecklat kroppskontrollen att gå uppför och nedför backarna. Testar att åka på olika ställen i backarna och undersöker på vilka olika sätt man kan ta sig nedför en backe. Snabbt, långsamt eller rulla osv. Det finns en stor rörelseglädje och intresse för att röra sig på olika sätt i gruppen.
 • Mars 

 •  Har haft grupp-aktiviteter ute som har innehållit rörelse. Och när snön försvann successivt under mars månad har skogen erbjudit många möjligheter till att utforska balansen vilket vi har fortsatt göra tillsammans med barnen,

 • April
 • Barnen vill gärna testa sin förmåga när vi är i skogen, vad de kan göra motoriskt. Därför vi har gett dem möjligheter och tid till detta. För rörelsebehovet är mycket stort för tillfället. Ofta lek där man har möjlighet att springa mycket. Provar att klättra bland trädrötter och på komplicerade ställen. Kroppskontrollen blir utmanad angående var man ska placera fötter och händer. Ofta förvandlas rötterna som tillbehör i lekar

 • Maj
 • Det finns en stor rörelseglädje och intresse för att prova på nya utmaningar. I drama-leken m.m har barnen fått prova på att dansa, röra sig både snabbt och långsamt. Detta har fungerat bra i smågrupper, blir lättare att följa instruktioner och samspela med färre deltagare.

 •  Intresset för olika grupp- och rörelselekar ute har även eskalerat. Det har fungerat bra med att samarbeta i lekarna tillsammans. Vi  arbetar med att utveckla förståelsen angående att bli kullad och tagen i lekarna.                                   

 • Att cykla är för övrigt det stora intresset bland många av barnen. Testar sin förmåga och balans utifrån vilken cykel de har valt. Hur snabbt kan jag cykla? Vågar jag cykla nedför backen osv. Koordinationen utmanas.

   

   

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

 

 • Vi använder tydliggörande pedagogik för att underlätta förståelsen för barnen vid övergångar och byte av aktivitet
 • Stärker  positiva handlingar och uttalanden som barnen gör.
 • Vi är aktivt närvarande i barns lärande /lek
 • Delar in barnen i grupper för att skapa bra  och lugnare lär-miljö.
 • Använder barnens intressen för att skapa ett inspirerat lärande

Utveckling och lärande

 

Pedagogerna tar tillvara vardagssituationer till undervisningstillfällen i ämnesområdena språk, matematik, naturvetenskap och teknik 

 

 

Vid utvärdering - skrivs i Analys

 • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.
 •  

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18