👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varmt, då smälter det.

Skapad 2021-03-30 14:13 i Tallkrogens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Att olika saker smälter, stelnar eller avdunstar beror på hur varmt eller kallt det är.

Innehåll

Syfte

 • Att ge underlag för lärande om hur temperaturen påverkar om olika föremål är i fast, flytande eller gasform.
 • Att undersöka hur egenskaperna hos vatten och andra ämnen förändras då de övergår från flytande till fast form.
 • Att lära sig mer om vad som händer när ämnen smälter, stelnar eller sjunker.

Det här ska du lära dig

 • Egenskaperna hos vatten och andra ämnen.
 • Hur de förändras då de övergår från flytande till fast form.

Ord och begrepp

Smälter, stelnar, avdunstar, stekhett, temperaturen, grader, tenn, flytande form, isberg, flyta, sjunka.

Så här ska vi arbeta

 • Se film

Metoder och arbetssätt

 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Diskussioner och samtal
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild.

Bedömning

 • Genomföra och dokumentera enkla undersökningar.
 • Använda och förklara begreppen ovan.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3