👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7 D Ma-plan procent v 8- v 15 (nyversion!)

Skapad 2021-03-30 14:56 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
7 d matteplanering v 8- 15 nyversion! vt 21

Innehåll

Preliminär planering avsnitt: Procent åk 7 D nyversion!

 

Begrepp: procent, andel, del, det hela, procentform, bråkform, decimalform

 

Innehåll: beräkna hur mycket en viss procent av något är, göra beräkningar med höjning och sänkning med procent, beräkna hur många procent en andel är, förstå och använda procent vid jämförelser, uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.Vecka

Pass

Moment

 

8

1 tis

Det hela är 100%

Sid 192-193

 
 

2 ons

En tiondel är 10%. Det hela är 100%

Sid 194-194

Repetition 19

 
 

3 tor

Höjning och sänkning 

Sid 195

 

10

mån

En hundradel är 1% + ev beräkna nya värdet sid 196-197

Reptition 20

 
 

tis

Forts beräkna nya värdet samt hur många procent?

Sid 197-198

 
 

ons

Forts hur många procent? Sid 199 Repetiton 21

 
 

tor

Bråkform, procentform, decimalform. Sid 200

 

11

mån

Studiedag?

 
 

tis

Räkna med procent i decimalform

Sid 201

 
 

ons

Beräkna det hela. Sid 202

 
 

tor

Blandat med procent. Sid 203. Repetition 22

 

12

mån

Diagnos

 
   

Blåkurs

Rödkurs

 

tis

Det hela är 100%

Sid 208-209

Det hela är 100%

Sid 218

 

ons

En tiondel är 10% Sid 210. Repetion 19

Mer om beräkna delen sid 219

13

mån

En hundra del är 1%

Sid 211

Mer om att beräkna delen. Sid 220

 

tis

Bweräkna det nya värdet. Sid 212. Repetion 20

Mer om att beräkna det hela sid 221

 

ons

Hur många procent? Sid 213. Repetion 21

Blandat med procent sid 222

 

tor

Jämför med procent. Sid 214

Svarta sidor 224-225

15

mån

Bråkform, decimalform, procentform, sid 215

Svata sidor 224-225

 

tis

Beräkna det hela  Sid 216. Egen repetion samt bokens Repetition 22

Egen repetition

 

ons

Prov del 1

Prov del 1

 

tor

Prov del 2

Prov del 2Läsanvisningar: Grönkurs sid 192-203 sedan blå eller rödkurs.

Blåkurs sid 208-216. Rödkurs 218-222 samt svarta uppgifter sid 224-225

 

Alla läs gärna sammanfattning sid 226-227