👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap - Religion och identitet VT21

Skapad 2021-03-31 10:39 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Religion kan spela roll för hur vi tänker om oss själva och vilka vi är. Det kan vara att man är religiös eller att man inte tror på något. Så vem är du, och vad betyder religion för dig?

Innehåll

Vad ska ni läsa om?

 • Judendom, kristendom och islam
 • Riter, traditioner, viktiga berättelser och texter, tankar om rätt och fel, liv och död inom dessa tre religioner
 • Olika inriktningar och tolkningar
 • Deras historia
 • Likheter och skillnader mellan religionerna
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan påverka ens identitet och sätt att leva
 • Hur man använder internet och källkritik för att hitta och söka relevant och trovärdig information om religioner. 

 

Varför ska ni göra det? 

Kunskap om olika religioner och livsåskådningar gör så att vi lättare kan förstå varandra och en ökad förståelse gör också att vi kommer bättre överens med varandra. Därför är kunskap om olika religioner viktigt. 

Kunskap om olika religioner och livsåskådningar bidrar också till att man kan förstå sig själv bättre, och hur ens identitet påverkas på olika sätt. Man lär känna sig själv lite bättre helt enkelt.

Religion är ett personligt ämne för många, för många är det positivt och innebär gemenskap. För andra kan religion vara negativt och det finns många fördomar om religion, religioner och människor som är religiösa. Detta innebär att informationen som finns på internet kan vara svår att tolka eftersom mycket av informationen kan vara påverkad av egna känslor och tolkningar. Det är viktigt då att du som söker fakta vet hur du ska göra för att hitta bra fakta. 

 

Hur ska ni göra det?

 • Genomgångar
 • Studiklipp, Gleerups och andra texter
 • Filmer och videoklipp
 • Diskussioner i helklass
 • Enskilda övningar
 •  

Bedömningsunderlag

 • Prov i Digiexam, v. 18-19 beroende på klass.
 • Skriftlig uppgift v. 20, ungefär

Matriser

Re
Religionskunskap - Religion och identitet VT21

Ännu ej godkänd
OK
BRA
MYCKET BRA
Världsreligionerna
Du har ännu inte nått en godkänd nivå. Du har ännu inte visat tillräckliga kunskaper om syskonreligionernas heliga skrifter, religiösa handlingar, tankar om rätt och fel, liv och död.
Du har grundläggande kunskaper. Du visar det genom att ge något exempel på syskonreligionernas heliga skrifter, religiösa handlingar, tankar om rätt och fel, liv och död.
Du har goda kunskaper. Du visar det genom att ge några exempel på syskonreligionernas heliga skrifter, religiösa handlingar, tankar om rätt och fel, liv och död.
Du har mycket goda kunskaper. Du visar det genom att ge flera exempel på syskonreligionernas heliga skrifter, religiösa handlingar, tankar om rätt och fel, liv och död.
Likheter och Skillnader
Du har ännu inte gett något exempel på likheter eller skillnader mellan syskonreligionerna och andra livsåskådningar.
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan syskonreligionerna och andra livsåskådningar. Du ger exempel på en likhet och en skillnad mellansyskonreligionerna och andra livsåskådningar.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan syskonreligionerna och andra livsåskådningar. Du ger några exempel på likhet er och en skillnader mellansyskonreligionerna och andra livsåskådningar.
Du för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan syskonreligionerna och andra livsåskådningar. Du ger flera exempel på likheter och en skillnader mellansyskonreligionerna och andra livsåskådningar. Du förklarar likheterna och skillnaderna ur olika perspektiv
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Du har ännu inte visat att du kan resonera om hur religion kan påverka ens identitet. Du har ännu inte gett exempel på hur religion kan påverka ens identitet och ännu inte förklarat hur du tänker eller visat hur du kommer fram till din slutsats.
Du för enkla resonemang om hur religion kan påverka ens identitet. Du ger något exempel på hur religion kan påverka ens identitet och förklarar varför du tror så
Du för utvecklade resonemang om hur religion kan påverka ens identitet. Du ger några exempel på hur religion kan påverka ens identitet och förklarar varför du tror så
Du för utvecklade resonemang om hur religion kan påverka ens identitet. Du ger flera exempel på hur religion kan påverka ens identitet och förklarar varför du tror så
Information och källor
Du har ännu inte visat att du kan söka och hitta trovärdig och relevant information om religioner
Du kan söka och hitta relevant information från någon trovärdig källa
Du kan söka och hitta relevant information från några trovärdiga källor
Du kan söka och hitta relevant information från flera trovärdiga källor.