👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättarteknik åk 6

Skapad 2021-04-01 10:49 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 6 Svenska
Hur skriver man en fängslande berättelse? Hur kan man muntligt berätta en historia som fångar lyssnaren? Hur skapar man flyt i sina berättelser? Det är saker som vi kommer att träna på inom detta arbete.

Innehåll

Genomförande/undervisning/metod

Under lektionstid kommer vi att gå igenom olika knep för hur man bygger upp en berättelse och hur man kryddar texten med gestaltande beskrivningar. Du kommer att för göra olika övningar som kommer vara till nytta när du skriver en egen berättelse. Parallellt arbetar vi med läs- och ordförståelse.

 
Vad ska du lära dig?
 • Du ska få lära dig hur man bygger upp en berättelse från idé till färdig text.
 • Du ska få lära dig hur du kryddar din text med gestaltande beskrivningar, person- och miljöbeskrivningar och ett varierat ordförråd.
 • Du ska också få utveckla din muntliga förmåga genom att öva på att berätta.
 • Du ska få utveckla din läsförståelse genom att vi läser korta berättelser tillsammans.
 • Du ska få utveckla din förmåga att ge och ta emot feedback för att sedan kunna bearbeta din egen text.
 
 
Hur ska du visa det?
 • Genom att delta i de olika kortare skriv- och talövningarna som sker under lektionstid. 
 • Genom att producera en egen berättelse där vi arbetar med feedback från pedagog (formativ bedömning). Vi använder ett gammalt nationellt prov till denna uppgift.
 • Genom att redovisa en muntlig berättelse med hjälp av bildstöd, där vi arbetar med feedback i form av kamratrespons och feedback från pedagog (formativ bedömning)
 • Genom läsförståelse. Vi använder ett gammalt nationellt prov till detta.

Uppgifter

 • Talövning: att underhålla

 • Att berätta en saga

 • Högläsning - hemläxa

 • Muntlig berättelse

 • NP - delprov C1, berättande text

 • Berättelse - läsförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättarteknik åk 6

Kunskapskrav motsvarande E
Kunskapskrav motsvarande C
Kunskapskrav motsvarande C
LÄSFÖRSTÅELSE
 • Sv
Genom att göra enkla sammanfattningar av en berättelses innehåll och kommentera viktiga delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av en berättelses innehåll och kommentera viktiga delar med ganska god koppling till sammanhanget, visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av en berättelses innehåll och kommentera viktiga delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
BUDSKAP och UPPLEVELSE
 • Sv
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i en berättelse samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i en berättelse samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen
Du kan tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
SKRIVA BERÄTTELSE
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Du kan skriva en berättelse med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva en berättelse med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Du kan skriva en berättelse med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
SKRIVA BERÄTTELSE
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Din berättelse innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Din berättelse innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
Din berättelse innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
SKRIVREGLER
 • Sv
I din berättelse använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I din berättelse använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I din berättelse använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
MUNTLIGT BERÄTTANDE
 • Sv
 • Sv
Du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig berättelse med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklade muntliga berättelse med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklade muntliga berättelse med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.