👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varför flyttar man?

Skapad 2021-04-01 14:46 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Undervisningen ska syfta till att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. Du kommer få öva på förmågan att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Innehåll

Period – v.20-22

 

Arbetssätt

 

  •     Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp. Du kommer att få se filmer, läsa texter och delta i diskussioner kopplade till ämnet. Du kommer få jobba med text och bild både enskilt och i samspel.
  •   

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde

 

  •  Att kunna redogöra om vad en flytt inom ett land och mellan länder kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

 

Begreppslista

Emigrera

Immigrera 

Flytt

Flykt

 

 

Utvärderingsformer 

  • Du deltar aktivt på lektionerna genom att svara på frågor, kommer med egna tankar samt genomför samtliga uppgifter.
  • Du arbetar både på egen hand och i par/grupp och visar dina kunskaper med text och bild.
  • Arbetet bedöms löpande under lektionstid samt i slutet av temaarbetet.

 

Preliminär veckoplanering 

v.20 

v.21

v.22

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
    SO   3