Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Listening_Eng7AB_VT21

Skapad 2021-04-03 13:35 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Engelska
English_Listening_7thGrade

Innehåll

Hello guys! 

Under veckorna 14 och 15 satsar vi på hörförståelse! Här finner ni en sammanfattning av planeringen!

När: vecka 14-15

Vad: listening comprehension

Hur: vi tränar hör delen genom 2 olika webbsidor: den ena kommer vara on-line och den andra, klassiskt (ljud fil + papper och penna)

Syfte: att bearbeta språkets normer/ grammatik samt att förbättra ordförrådet och visa hur mycket kan man förstå av talat språk

Bedömning: efter dessa 2 veckor (5-6 st. förberedelse) kommer en test där du visar dina kunskaper. Matrisen hittar du nedan.

Good luck! 

Webbsidorna: https://lingua.com/english/listening/     och https://urplay.se/serie/220270-newsreel 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
Eng listening 7-9

Hörförståelse

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Vad du förstår när du lyssnar
Du uppfattar endast delar av innehållet i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det mesta av innehållet och viktiga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår både helhet och detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Hur du visar vad du har förstått
Du svarar till viss del korrekt. Svaren är korta och delvis ofullständiga.
Du redogör väl för, kommenterar med egna ord innehåll och detaljer.
Du redogör väl och nyanserat för och kommenterar med egna ord innehåll och detaljer.
Hur du visar att du förstår
Du kan delvis följa enkla instruktioner
Du kan följa instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du kan följa instruktioner med ett gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: