Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kap 3 & 4

Skapad 2021-04-04 13:57 i Oxledsskolan Partille
Grundskola 5 Matematik
Kapitel 3 och 4 i matteboken Beta åk 5: 3. Tid och statistik 4. Numerisk räkning.

Innehåll

Vad?

Kap 3 Tid och statistik :

 •  Jämförelse och mätning av tid.
 • Tabeller och diagram för att tolka data.
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar.
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Ord och begrepp kap 3

timme, minut, sekund, dygn, år, origo, koordinatssystem, koordinater, x- och y-axel, frekvens, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, median, typvärde

Kap 4 Numerisk räkning

 • Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Ord och begrepp kap 4

addition, subtraktion, multiplikation, division, term, summa, differens, faktor, täljare, nämnare, kvot, produkt

 

Hur?

 • Du kommer att få löpande genomgångar
 • Träna med uppgifter i boken, muntligt, skriftligt och digitalt
 • Gemensam problemlösning och mattespel
 • Läxor
 • 1 diagnos
 • 1 prov

 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt genom:

 • din aktivitet på lektionerna både muntligt och skriftligt.
 • din förmåga att resonera kring matematiska problem med lärare och andra elever
 • hur du lyckas på diagnoser och prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: