👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 8: kapitel 5 "Procent" i Matte Direkt (Sara Söder)

Skapad 2021-04-04 18:16 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att arbeta med kapitel 5 "Procent" i läroboken Matte Direkt under vecka 16-21. Alla elever har ett konto på Studi.se där det finns en mängd korta animerade filmer med tillhörande quiz. Vi kommer att titta på filmer i skolan, men det är jättebra om ni använder Studi.se hemma också.

Innehåll

Kapitel 5 “Procent 

 

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att 

 • beräkna andelen i procent 
 • beräkna förändringen i procent 
 • beräkna delen 
 • beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktor 
 • göra procentuella jämförelser 

 

 

Grundkurs 

Begrepp 

 • s. 174 “Procent 

 

del 

det hela 

andel 

bråkform 

decimalform 

procentform  

 

 • s. 175 Beräkna andelen i procent 

 

 

 • s. 176 “Beräkna förändringen i procent 

 

 

 • s. 177 “Beräkna delen 

 

 

 • s. 178–179 “Förändringsfaktor 

 

förändringsfaktor  

 • s. 180 “Beräkna förändringen med förändringsfaktor 

 

 

 • s. 181 “När förändringen är mer än 100 % 

 

 

 • s. 182–183 “Jämför med procent 

 

 

 

Uppgifter

 • Matematikprov 4 (Procent)

 • Matematikprov 4 (Procent)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma