👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Vår nya planet

Skapad 2021-04-04 22:30 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Jorden träffas av en komet vilket gör att ni elever måste bygga upp ett nytt samhälle från början. Hur gör ni?

Innehåll

Syfte: I detta arbetsområde ska eleverna få en introduktion till ämnet offentlig ekonomi samt en fördjupning i hur välstånd och fattigdom ser ut i världen. 

Metod: För att kunna fatta beslut behöver eleverna först och främst kunskaper kopplade till samhällets offentliga ekonomi. Exempel på detta är hur skatter och moms fungerar, hur skattepengar fördelas mellan stat, kommun och region, vad skattepengarna går till och varför pengarna fördelas som dom gör.
Vi kommer att använda oss av det digitala läromedlet Clio där eleverna kommer få göra övningar och gå igenom kortare faktatexter. Vi kommer även ha genomgångar kopplade till materialet och avslutar med ett arbete där eleverna får bygga upp sitt eget land med fokus på ekonomi. Arbetet presenteras inför klassen genom en valfri presentation.

 • Gemensamma genomgångar och samtal i grupp
 • Läsa texter individuellt, gemensamt och i grupp/par
 • Arbeta med frågor utifrån text
 • Titta på filmklipp
 • Arbeta med begrepp
 • Aktiviteter som lyfter för diskussion
 • Redovisning

Centralt innehåll:

 • Samhällsresurser och fördelning
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Förmågor i fokus:

 • Resonemang och diskussioner, muntligt och skriftligt
 • Begreppsförståelse
 • Kunskaper om ekonomiska strukturer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6