Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-04-05 10:03 i Skogsbäckens förskola Fristående förskolor
Förskola
Barnen visar nyfikenhet för antal, talrad och tärningsbild. Därför vill vi ge barnen möjlighet att utforska och upptäcka matematikens värld med hjälp av olika material i samarbete med andra.

Innehåll

Mål

Att ge barnen möjlighet att skaffa sig kunskap och erfarenhet om antal, sifferbild och tärningsbilden.

Syfte

Att genom lek få möjlighet att prova på matematik på ett lekfullt sätt.

Pedagogiska dokumentation

Vi kommer att under arbetets gång prata med barnen om det upplevda aktiviteterna och lyssna in hur barnen resonerar kring matematiken och utifrån detta planera det fortsatta arbetet.

Hur 

Vi kommer att erbjuda barnen olika aktiviteter som tex äggjakt med antal som grund. Vi kommer att ta med tärningen till skogen där barnen får gå på tärningsbildsjakt. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: