Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildmatris förbättringsuppgift åk 7-9

Skapad 2021-04-05 12:47 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Bild

Matriser

Bl
Bildmatris förbättringsuppgift åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Framställa bilder, olika metoder och tekniker.
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT bildspråk och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
Egna idéer/ Kreativitet
Att återvända bilder i det egna bildskapandet genom att ta tillvara redan framställda bilder, material och föremål och använda dem i nya sammanhang, utveckla egna idéer.
 • Bl  7-9
 • Bl  E 9
Kan i det bildskapande arbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA DELVIS EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Digital framställning
Material och verktyg för digitalt två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften. Genom att träna redigering ökar förståelsen för att bilden är en tolkning av verkligheten och att den kan manipuleras och retuscheras.
 • Bl  7-9
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt och PRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE OCH VARIERAT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÉRIKT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR DÅ SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Presentation och arbetsprocess
Hur man väljer att presentera en bild påverkar dess uttryck och styr hur den kommer att tolkas.
 • Bl  7-9
Eleven presenterar sina bilder med VISS anpassning till syfte och sammanhang. Under arbetsprocessen BIDRAR eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan presentera sina bilder med RELATIVT GOD anpassning och syfte. Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV som EFTER NÅGON BEARBETNING leder framåt
Eleven kan presentera sina bilder med GOD anpassning till syfte och sammanhang. Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGS-ALTERNATIV som leder framåt
Färg och form, de olika bildelementen
Bildelement är delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara ytor, linjer, färger, tecken och former.
 • Bl  7-9
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett VÄL fungerande sätt.
Tekniker, verktyg och material
Till de hantverksmässiga verktygen hör olika typer av pennor, penslar och saxar. Bildämnets material omfattar i princip allt från traditionella material som papper och gips till återanvända material av olika slag.
 • Bl  7-9
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett I HUVUDSAK fungerande sätt och PRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL fungerande och VARIERAT sätt och PRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL fungerande, VARIERAT OCH IDÈRIKT sätt och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildanalys Kritiskt granska, tolka bilder och utveckla ett analytiskt förhållningssätt.
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA och TILL VISS DEL underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE och RELATIVT VÄL underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECKLADE och VÄL underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: