👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa klassiker + grammatik

Skapad 2021-04-05 14:42 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska
”När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande i sängen förvandlad till en jättelik insekt”. (ur klassikern Förvandlingen av Franz Kafka) Vad har hänt med Gregor Samsa? Hur har det gått till? Varför har det hänt? Vilken insekt har han förvandlats till? Hur ska det gå? Det är bara några av de frågor som jag direkt börjar fundera över. Och givetvis vill jag läsa vidare. Vill inte du?

Innehåll

Du ska välja en klassiker i skolbiblioteket och läsa den både hemma och till viss del på lektionstid. Du kommer att arbeta med olika uppgifter kopplade till temat "klassiker" och dessutom förbereda och genomföra en muntlig presentation. Ämnet för din presentation kommer att vara boken du läser och dess författare.

Parallellt med klassikertemat kommer vi att genomföra en grammatikkurs, som ska ge dig grundläggande kunskaper om ordklasser och satsdelar. Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper vid genomgångar och skriftliga läxförhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Läsa klassiker

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Du väljer ut ett stycke ur boken och läser stycket högt med flyt.
Du väljer ut ett stycke ur boken och läser stycket högt med gott flyt.
Du väljer ut ett stycke ur boken och läser stycket högt med inlevelse och mycket gott flyt.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse genom att på ett enkelt sätt sammanfatta bokens handling. Du kopplar även boken på ett enkelt sätt till annat du läst, sett, hört talas om eller upplevt.
Du visar god läsförståelse genom att på ett utvecklat sätt sammanfatta bokens handling. Du kopplar även boken på ett utvecklat sätt till annat du läst, sett, hört talas om eller upplevt.
Du visar mycket god läsförståelse genom att på ett välutvecklat sätt sammanfatta bokens handling. Du kopplar även boken på ett välutvecklat sätt till annat du läst, sett, hört talas om eller upplevt.
Teman och budskap
Du resonerar om teman och budskap i romanen på ett enkelt sätt.
Du resonerar om teman och budskap i romanen på ett utvecklat sätt.
Du resonerar om teman och budskap i romanen på ett välutvecklat sätt.
Klassikern, författaren och litteraturhistorisk epok
Du gör enkla kopplingar mellan din klassiker, författaren och den litteraturhistoriska epok då romanen skrevs.
Du gör utvecklade kopplingar mellan din klassiker, författaren och den litteraturhistoriska epok då romanen skrevs.
Du gör välutvecklade kopplingar mellan din klassiker, författaren och den litteraturhistoriska epok då romanen skrevs.
Söka, välja ut och sammanställa information
Du väljer ut och sammanställer information från minst två källor och resonerar om informationens och källornas trovärdighet och relevans på ett enkelt sätt.
Du väljer ut och sammanställer information från minst tre källor och resonerar om informationens och källornas trovärdighet och relevans på ett utvecklat sätt.
Du väljer ut och sammanställer information från minst fem källor och resonerar om informationens och källornas trovärdighet och relevans på ett välutvecklat sätt.
Muntlig redogörelse
Du förbereder och genomför en enkel muntlig presentation om en klassiker och dess författare. Du berättar med stöd av anteckningar och powerpoint och till stor del läser du innantill.
Du förbereder och genomför en utvecklad muntlig presentation om en klassiker och dess författare. Du berättar med stöd av anteckningar och powerpoint och till viss del läser du innantill.
Du förbereder och genomför en välutvecklad muntlig presentation om en klassiker och dess författare. Du berättar med inlevelse och har stöd av anteckningar och powerpoint.
Ordklasser
Du kan identifiera de flesta ordklasserna.
Du kan identifiera de flesta ordklasserna och även beskriva dem med grammatiska termer.
Du kan identifiera ordklasser och även beskriva dem med grammatiska termer.
Satsdelar
Du kan ta ut några satsdelar i meningar.
Du kan ta ut satsdelar i meningar.
Du kan ta ut satsdelar i meningar på ett korrekt sätt.