👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 9. Vt. 21. Vecka,15-18. Energikällor, Sårbara platser,Hållbar utveckling.

Skapad 2021-04-05 16:27 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Varför bor vi där vi bor? Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet? fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser- finns det ett samband?
Grundskola 9 Geografi
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara.Jorden är unik, det är den enda planet som har flytande vatten, vilket är nödvändigt för allt liv. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Innehåll

Geografi

Dessa områden kommer vi att arbeta med under v.15 - 18  
- Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
- Intressekonflikter om naturresurser
- Energi
- Fattigdom och ohälsa

I detta arbetsområde kommer vi att göra följande:
Gemensamma genomgångar och diskussioner.
Läsa / lyssna på utvalda sidor ur läromedel som handlar om jordens befolkning.
Instuderingsfrågor.
Diskussionsfrågor kring dessa ämnen i grupp.

När arbetsområdet är slut ska du

• ha kunskap om jordens befolkning och dess fördelning över jorden
• veta varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör
 ha kunskap om tidigare och nuvarande utveckling av folkmängden
• kunna använda begrepp som används i detta sammanhang och vara tillräckligt bekant med världskartan för att kunna diskutera frågor inom ämnesområdet
• kunna diskutera frågor som har att göra med världens befolkning, resurser och klimat

Centralt innehåll

Vi kommer bedöma

 • Analysförmågan: förmågan att kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av olika händelser och skeenden.
 • kommunikativa förmågan: förmågan att kunna delta i en diskussion, argumentera för en åsikt, motivera en ståndpunkt, föra ett logiskt resonemang samt uttrycka en ståndpunkt.
 • Begreppslig förmåga: att förstå innebörden i ämnesspecifika begrepp och kunna tillämpa dem i olika och nya sammanhang. Det är genom att begripa begreppen som eleverna kan delta i ämnesspecifika diskussioner.Begreppen är därmed ett ämnesspråk och kan då fungera som tankeredskap för att kunna generalisera och se mönster
 • Informationshanteringsförmåga: veta hur man söker, väljer ut, strukturerar och kritiskt granskar information

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

På väg att uppnå grundläggande förmåga
Uppvisar grundläggande förmåga
Uppvisar god förmåga
Uppvisar mycket god förmåga
Samspel mellan människa, samhälle och natur
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Hållbar utveckling
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enklas och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in
Geografiska begrepp
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Människan, samhälle och natur
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga
Eleven har baskunskaper om hur människa,samhälle och natur påverkar varandra. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som påverkar var människor bor, in och utvandring, vegetation i klimat och klimatförändringar och vilka följder det får i världen
Eleven har goda kunskaper om hur människa,samhälle och natur påverkar varandra. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som påverkar var människor bor, in och utvandring, vegetation i klimat och klimatförändringar och vilka följder det får i världen
eleven har mycket goda kunskaper om hur människa,samhälle och natur påverkar varandra. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som påverkar var människor bor, in och utvandring, vegetation i klimat och klimatförändringar och vilka följder det får i världen
Källkritik
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggada resonemang om olika källors trovärdighet och relevans