👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Fysik - Väder, årskurs 4

Skapad 2021-04-05 20:12 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Fysik Kemi Biologi
Första tematiska arbetet i fysik blir om värme, väder och klimat. Vi lär oss om vad värme är, hur det mäts och sprids. Vi kommer även gå igenom vattnets kretslopp och luft inom arbetsområdet. Vi lär oss skillnaden mellan väder och klimat och hur det de påverkas under årstiderna.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Tema om väder (luft, vatten och värme)

Mål

Konkreta mål - Du ska kunna:

 • Förklara vad skillnaden mellan väder och klimat är.
 • Förklara och beskriva årstiderna, vindar och lufttryck samt kust-, inlands- och blandklimat är.
 • Kunna utföra, mäta och observera vädret under några veckor samt reflektera och analysera vad som händer och jämföra samt förklara vad resultaten beror på.
 • Kunna dokumentera observationer (väderprognos).
 • Kunna förstå och använda ämnesspecifika ord och begrepp i tal och skrift (väder, klimat, temperatur, termometer, grader, celsiusskalan, molekylser, atomer, värme, strömning, ledas, stråla, isolera, nollpunkt, kokpunkt, absoluta nollpunkten, vätska, stelnar, stiger, sjunker, ekvatorn, moln, nederbörd, kall- och varmfront, hög- och lågtryck, meterolog, metrologi mfl).

Arbetssätt

Vi kommer att utgå från ett arbetshäfte om vädret med uppgifter samt faktatexter.

Vi kommer att ha olika diskussioner och genomgångar efter klipp/avsnitt från Studi.se eller andra användbara källor.

Vi kommer att ha ett prov eller läxförhör  i slutet av arbetsområdet.

Redovisningsform

Du kommer redovisa din kunskap och utveckling fortlöpande genom samtal i klassen. Du kommer ibland att få kortskriva tankar och reflektioner efter filmer och lektioner. Du kommer att svara på frågor och göra uppgifter i ett arbetshäfte. Du kommer att få göra ett prov eller läxförhör i slutet av arbetsområdet.

Du kommer att bli bedömd i hur aktiv och delaktig du är i de uppgifter vi genomför under lektionerna både i helklass, grupper och individuellt. Du kommer bli bedömt både i läs- och skrivuppgifter så väl som i diskussionsuppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6