👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2021-04-06 06:52 i Tångaskolan Falkenberg
Arbete om människokroppen och dess funktioner.Vi kommer att lära oss om vår kropp ser ut och hur den fungerar.Vi kommer också ta upp hur vi kan påverka vår hälsa - hur kroppen påverkas av vad vi äter, hur vi rör oss och sover.
Grundskola 5 Biologi
För att ta hand om sin kropp på bästa sätt måste man veta lite om hur den fungerar och vad den mår bäst av. Du ska få lära dig lite om kroppens olika funktioner, t.ex. andning, matspjälkning och blodomloppet. Du ska också få lära dig hur kroppen skyddar sig mot t.ex. sjukdomar och mot solbränna. Du kommer att få lära dig om bra kost, motion och friskvård, och vad det egentligen är som händer i kroppen när man hamnar i puberteten.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förståelse för hur människokroppens alla funktioner hör ihop.

Du ska veta något om:

 • hur andning och blodomlopp fungerar 
 • hur matspjälkningen fungerar, köttbullens väg från munnen till...
 • hur ditt skelett och dina muskler fungerar
 • kroppens reningsverk, lever och njurar
 • hur hjärnan och nervsystemet fungerar
 • hur du kan påverka din kropp och hälsa genom t.ex. mat, motion och sömn
 • vad som händer med kroppen när den hamnar i puberteten.

Du ska utveckla förmågan att läsa faktatexter och plocka ut viktig fakta. Du ska utveckla förmågan att planera och genomföra ett arbete tillsammans med andra.

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske löpande i arbetet.

Jag kommer att bedöma elevens delaktighet under lektionerna, vid diskussioner, genomgångar, filmvisningar och undersökningar.

Elevens kunskaper kommer också att bedömas vid inlämnandet av läxor samt vid jämförandet av förkunskaper mot inlärda kunskaper.

Jag kommer att bedöma hur väl du kan redogöra för kroppens olika funktioner, till exempel andning, matspjälkning osv. och sambanden dem emellan. 

Jag kommer att bedöma hur väl du kan använda faktakunskaper och begrepp för att argumentera och resonera om kropp och hälsa i diskussioner och samtal. 

Jag bedömer din förmåga att delta i samtal och diskussioner om mat, motion och hälsa.

Bedömningen sker dels genom gemensamma samtal, dels genom ett test där du får chansen att visa vad du kan om kroppens organ, funktioner och samband. 

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med Boken om biologi  om människan och frågor som hör till. 

Arbetet sker i par eller smågrupper, men även delvis enskilt. 

Vi gör några enkla test av kroppens funktioner, genom att t.ex. prova våra muskler, ben, sinnen, puls.

Ni skriver faktatexter och ritar bilder av kroppens olika delar och funktioner. I arbetet utgår ni från klassens egna frågor om kroppen.

Samtal om hälsa, mat och motion sker i grupper och helklass. 

Ni söker fakta genom böcker, filmer och Internet.

Vi kommer att ha tjej/killsnack.

Hemexperiment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6