👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen

Skapad 2021-04-06 09:15 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi ska arbeta med den sista och största av revolutionerna som ägde rum under 1700 - 1800-talen - Den industriella revolutionen. Vårt fokus kommer att ligga på hur samhället förändrades på olika sätt, samt hur vi kan använda källor för att undersöka hur livet var.

Innehåll

Vi kommer att jobba med industriella revolutionen under tre veckor. 
Under dessa veckor kommer vi att gå igenom bakgrunden till revolutionen, hur den går till och hur den förändrar samhället. 
Vi kommer både att titta på utvecklingen i Storbritannien där revolutionen startar, men också hur Sverige industrialiseras. 

Utöver genomgångar kommer vi också att arbeta med källkritiska bildanalyser. 
Där kommer vi att titta närmare på faktiska källor från revolutionen och källkritiskt granska dem. 

Slutuppgiften på detta område kommer bestå av två mindre uppgifter. 
I den första ska ni välja ett utvecklingsområde som förändrades av den industriella revolutionen och jämföra hur det såg ut innan och efter revolutionen. 
I den andra uppgiften ska ni göra en källkritisk analys av ett antal bilder från denna tiden. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  C 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Industriella revolutionen

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskap om tidsperioden
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Du visar att du har enkla kunskaper kring den industriella revolutionen. Du visar detta genom att berätta om ett utvecklingsområde och hur det var innan och efter den industriella revolutionen.
Du visar att du har goda kunskaper kring den industriella revolutionen. Du visar detta genom att berätta om ett utvecklingsområde och förklara hur det var innan och efter den industriella revolutionen.
Du visar att du har mycket goda kunskaper kring den industriella revolutionen. Du visar detta genom att berätta om ett utvecklingsområde och förklara på ett välutvecklat sätt hur det var innan och efter den industriella revolutionen.
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Du väljer ett utvecklingsområde från den industriella revolutionen, beskriver enkelt hur det såg ut innan revolutionen och efter revolutionen. Du kan också ge enkla exempel på hur detta utvecklingsområde kan se ut i framtiden och motivera dessa exempel på ett enkelt sätt.
Du väljer ett utvecklingsområde från den industriella revolutionen, beskriver tydligt och underbyggt hur det såg ut innan revolutionen och efter revolutionen. Du kan också ge underbyggda exempel på hur detta utvecklingsområde kan se ut i framtiden och motiverar dessa exempel på ett tydligt sätt.
Du väljer ett utvecklingsområde från den industriella revolutionen, beskriver tydligt och underbyggt hur det såg ut innan revolutionen och efter revolutionen samt beskriver samband i flera steg och/eller ur olika perspektiv. Du kan också ge väl underbyggda exempel på hur detta utvecklingsområde kan se ut i framtiden och motiverar dessa på ett tydligt och välutvecklat sätt.
Källkritik
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du kan undersöka historiska källor och drar enkla slutsatser kring människors levnadsvillkor. Du kan också använda en källkritisk metod på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka historiska källor och drar utvecklade slutsatser kring människors levnadsvillkor. Du kan också använda en källkritisk metod på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka historiska källor och drar väl utvecklade slutsatser kring människors levnadsvillkor. Du kan också använda en källkritisk metod på ett väl utvecklat sätt.