👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väst v.14

Skapad 2021-04-06 09:51 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
Samarbete och Gemenskap.

Innehåll

Mål: Denna veckan vill vi lägga fokus på att skapa trygghet i barngruppen. Samarbetet i barngruppen behöver stärkas upp och vi behöver fräscha upp avdelningens gemensamma överenskommelser som vi tillsammans ska komma överens om och gemensamt följa.

 

 

Syfte: Vi tar hjälp utav kompisböckerna som tar upp ämnen som barnkonventionen, trygghet, gemenskap och samarbete. Vi gör samarbetsövningar, pratar tillsammans om hur man är bra kompisar, vi läser mycket i kompisböckerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18