👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensam läsning åk 6 - Tulpanpojken av Christina Wahldén

Skapad 2021-04-06 09:53 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi läser boken Tulpanpojken av Christina Wahldén.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Läsa och analysera skönlitteratur för olika syften. 

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 

Centralt innehåll

Att använda lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Att samtala och argumentera i ett boksamtal.

Att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

Begrepp/språkliga mål

Att utveckla förmågan att samtala och dela med sig av egna tankar och erfarenheter. 

Att utveckla förmågan att skriftligt kunna sammanfatta och beskriva innehållet i olika texter.

Att utveckla förmågan att skriftligt resonera och beskriva upplevelser av en text. 

Kunskapskrav (för år 6)

Kunskapskraven för kunskapsnivå A finns längst ner i denna planering.

Bedömning

Samtal i grupp

Skriva sammanfattningar och skriftliga resonemang. 


Undervisning

Läsa en gemensam bok

Läsningen kommer varieras mellan högläsning och enskild läsning.

Diskussioner i helklass och grupp kring bokens tema och vad författarens budskap är. 

Diskussioner i helklass och grupp om kopplingar till ens egna liv, ens egna tankar och de normer som finns i samhället.   

Efter/i samband med varje lästillfälle kommer eleverna att arbeta med diskussionsfrågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6