👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En överblick till Finlands historia på 1800 - 1900-talet

Skapad 2021-04-06 10:33 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F Modersmål
Hur var livet i Finland under 1800-1900 -talet? Vilka var de viktigaste händelser och viktiga personer?

Innehåll

En överblick till Finlands historia på 1800 - 1900-talet

Tidsperiod: Vk. 14 - 22

 

Syfte:

Du lär dig känna några viktiga händelser och personer i Finlands nutidshistoria.

Du reflekterar kring Finlands utveckling som ett land: Hur har vägen till dagens Finland varit?

Du bekantar dig med några viktiga författare och deras verk från denna historiska period.

Du lär dig nya, ämnesrelaterade ord och begrepp.

● Du övar på dina muntliga och skriftliga kunskaper.

 

Innehåll:

En lättläst textsamling (s. 34-79) av Finlands historia, Suomella on pitkä historia:

-  Texten delas i kortare bitar som du läser hemma under vårterminen. Vi diskuterar om innehållet och nya begrepp på lektionerna.

● Filmklipp från Elonet.fi och Yle Areena

- Korta dokumentfilmer

Muntliga presentationer:

-  Du väljer själv om du vill göra en presentation av en intressant händelse eller en viktig person.

Texter:

- Vi läser och analyserar tillsammans några korta skönlitterära texter (novell, berättelse, dikt) från denna tidsperiod.

 ● Film:

- Vi avslutar med en film som har anknytning till Finlands historia.

 

Varför vi gör det här?

Centralt innehåll i årskurs 7–9, inom ramen för finska som förstaspråk

-          Historiska och nutida levnadsvillkor och samhällsfrågor i Finland.

  Ord och begrepp med anknytning till sverigefinsk och finsk kultur. 

-          Några sverigefinska och finska författare och deras verk. 

-          Lässtrategier för att tolka och analysera texter från olika medier. 

-          Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare. 

-          Skönlitteratur för ungdomar och vuxna samt andra berättande och poetiska texter med anknytning till sverigefinska och finska traditioner och kulturella uttrycksformer. Skönlitteratur som belyser identitets- och livsfrågor.

 

Kunskapskrav finns i helhet här:

https://www.skolverket.se/undervisning/specialskolan/laroplan-och-kursplaner-i-specialskolan/laroplan-lspec11-for-specialskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRMOE01%26tos%3Dgrspc%26p%3Dp&sv.url=12.b173ee8160557dd0b84d1e#anchor3

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

 

-          Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om levnadsvillkor och samhällsfrågor i Finland under olika tider. Dessutom ger eleven enkla beskrivningar av några litterära verk och andra estetiska uttryck.

 -          Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och sakliga argument på ett sätt som till viss del utvecklar samtalet eller diskussionen

 -          Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk samt viss anpassning till situationen och mottagaren. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

 -          I sina texter använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

 -          Dessutom kan eleven presentera fakta och värderingar i form av olika slags sakprosa med i huvudsak fungerande struktur, enkla beskrivningar och förklaringar samt enkelt och fungerande ämnesrelaterat språk.

 -          Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt söka och välja ut information ur olika slags sakprosa.

 

 Kunskapskrav för betyg A

-          Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om levnadsvillkor och samhällsfrågor i Finland under olika tider. Dessutom ger eleven välutvecklade beskrivningar av några litterära verk och andra estetiska uttryck.

 

-          Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och sakliga argument på ett sätt som väl utvecklar samtalet eller diskussionen. –

 

-          Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga framställningar med väl fungerande struktur, innehåll och språk samt god anpassning till situationen och mottagaren. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

 

-          I sina texter använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

 

-           Dessutom kan eleven presentera fakta och värderingar i form av olika slags sakprosa med välfungerande struktur, välutvecklade beskrivningar och förklaringar samt välutvecklat och fungerande ämnesrelaterat språk.

 

-          Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Dessutom kan eleven på ett ändamålsenligt och effektivt sätt söka och välja ut information ur olika slags sakprosa.